-στην οδό Δ. Βετσοπούλου, από τη συμβολή της με την οδό Κομνηνών έως τη συμβολή της με την οδό Ταγμ. Γεωργούλη, με παράλληλη εκτροπή της κυκλοφορίας επί της οδού Κομνηνών (ανατολικά) και Ταγμ. Γεωργούλη (ανατολικά) αντίστοιχα.

-στην οδό Αριστοτέλους, από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου, με παράλληλη εκτροπή της κυκλοφορίας επί της οδού Νικ. Πλαστήρα (νότια).

-στην οδό Π. Μελά, από τη συμβολή της με την οδό Νικ. Πλαστήρα έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου, με παράλληλη εκτροπή της κυκλοφορίας επί της οδού Νικ. Πλαστήρα (νότια).

-στην οδό Ναούσης, από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου, με παράλληλη εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Βιζηυνού (βόρεια).

-στην οδό Εθν. Αντιστάσεως, από τη συμβολή της με την οδό Βιζυηνού έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Βετσοπούλου, με παράλληλη εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Βιζηυνού (βόρεια)

-στην οδό Γρ. Λαμπράκη, από τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους έως τη συμβολή της με την οδό Ταγμ. Γεωργούλη, με παράλληλη εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ταγμ. Γεωργούλη (ανατολικά).