Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 05/02/2020 στο χώρο του πολιτιστικού Συλλόγου Κλειδίου, όπου οι παρευρισκόμενοι-ες ενημερώθηκαν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης, που αφορούν όλες τις γυναίκες του Νομού Ημαθίας, όπως και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις ενδοοικογενειακές σχέσεις και τη Νομική προστασία των Γυναικών..

 Η εν λόγω δράση/Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).