GIFMaker.org j8GIy2

 

 momenti

 

odigos agoras taylor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexy Polling: there is nothing to show!

Administrator

Σας γνωρίζουμε ότι στις 25 Μαρτίου 2019 , ημέρα Δευτέρα θα λάβουν χώρα στη πόλη της Αλεξάνδρειας, με την ευκαιρία  του Εορτασμού της Επετείου της Επανάστασης του 1821, οι παρακάτω εκδηλώσεις και παρακαλούμε όπως παραστείτε στις εκδηλώσεις που αναφέρονται παρακάτω, με όλο το προσωπικό, τα  Δ.Σ. και τα μέλη των Σωματείων, Ενώσεων, Οργανώσεων και Συλλόγων:
Γενικός σημαιοστολισμός όλων των Δημόσιων και Δημοτικών Καταστημάτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών, με μέριμνα των αρμοδίων, καθώς και των οικιών της πόλης της Αλεξάνδρειας από την ανατολή του ηλίου της 24ης Μαρτίου μέχρι τη δύση της 25ης Μαρτίου.
Ώρα  07:30
Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών.
Ώρα 08:00 
Επίσημη έπαρση της Σημαίας στο χώρο του Ηρώου της πόλης της Αλεξάνδρειας από ομάδα οπλιτών μέριμνα Κ.Ε.Α.Σ. Απόδοση τιμών στο Ηρώο και στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξάνδρειας από Διμοιρία της Κ.Ε.Α.Σ 
     
Ώρα 10:00 -  Δοξολογία
Θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Πέρας προσέλευσης Επισήμων ώρα  10.10 π.μ
Ώρα 11:00 - Επιμνημόσυνη Δέηση – Κατάθεση Στεφάνων
Θα λάβουν χώρα μετά την Δοξολογία στο χώρο του Ηρώου της πόλεως.
Προσέλευση Επισήμων ώρα 11.10 π.μ
Ώρα 12:00 - Παρέλαση
Θα πραγματοποιηθεί παρέλαση επί της οδού Βετσοπούλου, μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο, από μαθητές και μαθήτριες των σχολείων, συλλόγων, σωματείων κλπ. με τις σημαίες τους, καθώς και Διμοιρίας Στρατού της Κ.Ε.Α.Σ
Παρακαλούνται, όλοι όσοι συμμετάσχουν στο σύνολο των εκδηλώσεων (Αρχές, Σώματα Ασφαλείας  φορείς, σύλλογοι και σχολικές μονάδες) όπως, επιδείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον ούτως ώστε να στεφθούν με επιτυχία οι εκδηλώσεις για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 2019.                          
                                                                   
Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος
 
                                                                 
Γκυρίνης Παναγιώτης
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για το Επίδομα Στέγασης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά είτε από τους ίδιους τους αιτούντες, απευθείας συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, είτε μέσω των Δήμων, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι ανοιχτή καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας, εφόσον η μονογονεϊκότητα ή η ύπαρξη απροστάτευτου τέκνου δεν αντλούνται αυτόματα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.
Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, τουτέστιν, η αίτηση συμπληρώνεται από όλα τα ενήλικα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης είναι η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων. Οι αιτούντες δηλώνουν υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας τους . Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγό του, στο όνομα του οποίου έχει συναφθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση που προκύψει αναντιστοιχία,  ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας διαμονής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αλλαγή. 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 • Έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού συμπεριλαμβανομένου και των φιλοξενουμένων  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους (διατίθεται στην Κοινωνική Υπηρεσία και στην ιστοσελίδα www.epidomastegasis.gr ) 
 • Αριθμός ΑΜΚΑ και  ΑΦΜ όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενούμενων (εάν υπάρχουν) 
 • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος .
 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου 
 • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN 
 • Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει την μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης , ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό γάμου κλπ)
 • Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός και εφόσον η παραμονή του δεν αντλείται μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης της .
 • Σε περίπτωση που για κάποιον αιτούντα δεν καλύπτεται το κριτήριο περί διαμονής των ενήλικων μελών στην Ελλάδα, (κυρίως παιδιά τα οποία έκαναν λιγότερες από πέντε (5) φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία πέντε (5) έτη) πρέπει να προσκομίσουν φορολογικές δηλώσεις έντυπο  Ε1 των γονέων τους στις οποίες φαίνονται ως προστατευόμενα μέλη τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούν να αιτηθούν οι αιτούντες διεθνούς προστασίας (αιτούντες άσυλο), κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής και όσοι έχουν αιτηθεί αρχική έκδοση άδειας διαμονής .
 • Στις μονογονεϊκές οικογένειες κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει ότι μόνο ένας γονέας ασκεί την επιμέλεια (δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη, κλπ).
 • Έντυπο φορολογικής δήλωσης E1
 • Λογαριασμός ΔΕΗ
 
Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμού του δικαιούχου.  Το δικαίωμα εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που υποβλήθηκε η αίτηση.  Κατά την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος  για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο το δικαίωμα υποβολής του επιδόματος αρχίζει από 1/1/2019, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο από την ημερομηνία αυτή. 
Εξαιρέσεις Υπαγωγής στο πρόγραμμα
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών:
 • που αφορούν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες .
 • που μισθώνουν τμήμα κατοικίας 
 • που μισθώνουν ως κατοικία ακίνητο συγγενών Α΄ βαθμού εξ΄ αίματος ή εξ’ αγχιστείας  ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης, εκτός κι αν η σύμβαση μίσθωσης έχει ημερομηνία πριν την 31/01/2019 και έχει υποβληθεί εμπροθέσμως.
 • που μισθώνουν κατοικία που τους είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενη φορολογική χρήση.
 • που έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.
Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα
Το εισόδημα του νοικοκυριού όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος νοικοκυριού. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως ανεξάρτητα την σύνθεση του νοικοκυριού. 
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή ορίζεται από την ΚΥΑ,  δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με ανώτερο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 180.000 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας και Πολιτισμού, όπου στεγάζεται και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, δίπλα στο ΚΑΠΗ) στα τηλέφωνα 23330 – 53071 και 53072, καθώς επίσης και στο Παράρτημα ΡΟΜΑ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας (Πλατεία Παπαντωνίου) στο τηλ. 23330 – 23114.-
Ο Αντιδήμαρχος
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού
Δήμου Αλεξάνδρειας
 
 
Στέφανος Δριστάς
 
"Δύναμη Ανατροπής        

Νέα Σελίδα"   

   Αλεξάνδρεια 20/3/2019

   Δελτίο τύπου.Συγκέντρωση στελεχών και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων είχε ο υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Αλεξάνδρειας Μιχάλης Χαλκίδης στο "εκλογικό γραφείο" του συνδυασμού την Τρίτη το βράδυ.


Στη συγκέντρωση αυτή, έδωσαν το παρόν πολλές τον αριθμό, ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες, προερχόμενες από όλους τους πολιτικούς χώρους, προσωπικότητες που χαίρουν εκτίμησης και σεβασμού στην κοινωνία που δραστηριοποιούνται.


Ο υποψήφιος Δήμαρχος Μιχάλης Χαλκίδης, έδωσε το "σχέδιο δράσης" των επόμενων ημερών, επισημαίνοντας ότι η περίοδος της όποιας εκλογικής χαλαρότητας είναι πλέον παρελθόν και ότι είμαστε ήδη στην εκλογική μάχη. Ανέφερε ότι είναι στις προθέσεις του να περάσει από κάθε ένα "χωριό" ξεχωριστά, να συνομιλήσει με τους κατοίκους δίνοντας το πρόγραμμα του συνδυασμού αλλά και ακούγοντας ιδιαίτερες προτάσεις και προβληματισμούς. Δήλωσε στους συνυποψηφίους του ότι είναι στη διάθεσή τους όποια ώρα του εικοσιτετραώρου απαιτείται η παρουσία του. Οι παριστάμενοι έθεσαν με τη σειρά τους γόνιμους προβληματισμούς οι οποίοι και σημειώθηκαν για να προστεθούν στο γενικό πλαίσιο.

Ήταν μια δημιουργική συνάντηση αμφίπλευρης ενημέρωσης, η οποία  σηματοδότησε και επίσημα  της έναρξης της "μάχης" των εκλογών. 


Γραφείο τύπου 

"Δύναμη Ανατροπής

Νέα Σελίδα"

 

Ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι λάτρεις του νυχτερινού ουρανού σήμερα Τετάρτη.

Σήμερα, λοιπόν, η τελευταία υπερπανσέληνος του 2019 θα λάμψει στον νυχτερινό ουρανό μεγαλύτερη και λαμπρότερη από το συνηθισμένο, καθώς η τροχιά της θα βρίσκεται πλησιέστερα στη Γη.

Το ουράνιο αυτό φαινόμενο ονομάζεται «πανσέληνος των σκουληκιών» καθώς συμπίπτει με την επιστροφή των σκουληκιών λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας, αλλά και των πουλιών που τα τρώνε.

Η φετινή «Πανσέληνος των Σκουληκιών» είναι ακόμη πιο ιδιαίτερη, καθώς συμπίπτει με την εαρινή ισημερία, όπου το κέντρο του Ήλιο βρίσκεται πάνω από τον ισημερινό.

Η υπερπανσέληνος θα είναι κατά 14% μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη από τον μέσο όρο. Συμβαίνει, όταν μία πανσέληνος συμπίπτει με τη στιγμή που η τροχιά της φτάνει στο κοντινοτερο σημείο με τη Γη.

Θα υπάρξουν αντίστοιχα κι άλλες υπερπανσέληνοι κατά τη διάρκεα του έτους, που όμους δεν θα είναι ορατές.

Υπερπανσέληνος, υπερσελήνη

Υπερ-Σελήνη ή υπερπανσέληνος συμβαίνει, όταν υπάρχει πανσέληνος και ταυτόχρονα η τροχιά του φεγγαριού το φέρνει πιο κοντά στη Γη (περίγειο), με αποτέλεσμα ο δορυφόρος του πλανήτη μας να φαίνεται μεγαλύτερος και πιο φωτεινός από ό,τι συνήθως.

Η Σελήνη ακολουθεί μια ελλειπτική τροχιά και η απόστασή της από τον πλανήτη μας δεν είναι σταθερή. Η μέση απόσταση Γης-Σελήνης είναι περίπου 384.400 χιλιόμετρα, αλλά αυξάνεται κατά 5% περίπου στο απόγειο και μειώνεται κατά 5% στο περίγειο.

Η πανσέληνος, λοιπόν, λόγω της μικρότερης της απόστασης από τη Γη θα φαντάζει μεγαλύτερη και φωτεινότερη.

Ο όρος «υπερ-πανσέληνος» (ή supermoon στα Αγγλικά) καθιερώθηκε ανεπίσημα για να περιγράψει μια ουράνια σύμπτωση, δηλαδή το γεγονός ότι σημειώνεται πανσέληνος και την ίδια ώρα η σελήνη βρίσκεται σε πιο κοντινή απόσταση από τη Γη.

Το φαινόμενο αυτό δεν συμβαίνει κάθε μήνα, καθώς η αυξομείωση του φαινομενικού μεγέθους της σελήνης οφείλεται στην ελλειπτική και όχι κυκλική τροχιά που έχουν σχεδόν όλα τα σώματα που περιφέρονται στο σύμπαν.

Ετσι, η απόσταση της σελήνης από τη Γη κυμαίνεται κάθε μήνα μεταξύ 356.400 χιλιόμετρα και 406,700. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 1930 καταγράφηκε μια ακόμη πιο κοντινή απόσταση της Σελήνης (356,397 χλμ), και η επόμενη φορά που θα συμβεί αυτό θα είναι την 1η Ιανουαρίου 2257 (356,371 χλμ).

«Ο κύριος λόγος για τον οποίο η τροχιά του φεγγαριού δεν είναι ένας τέλειος κύκλος είναι ότι υπάρχουν πολλές παλιρροιακές ή βαρυτικές δυνάμεις που έλκουν το φεγγάρι», εξήγησε αξιωματούχος της ΝΑΣΑ.

Πρόσθεσε ότι η βαρύτητα της Γης, του ήλιου και των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος επηρεάζουν την τροχιά του φεγγαριού.

«Έχουμε όλες αυτές τις διαφορετικές βαρυτικές δυνάμεις να έλκουν και να πιέζουν το φεγγάρι, που μας δίνουν την ευκαιρία να έχουμε αυτά τα στενά περάσματα», ανέφερε.

Επιπλέον, είπε ότι η επιφάνεια της Γης αποτελείται περίπου κατά 70% από ωκεανούς, κάτι που επηρεάζει την τροχιά του φεγγαριού, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί παλιρροιακές παραλλαγές στη Γη.

Ανέφερε ακόμη ότι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα για το φεγγάρι είναι ότι όχι μόνο ασκεί έλξη στους ωκεανούς της Γης, αλλά και στον ίδιο τον φλοιό της.

«Ο φλοιός της Γης – η γη κάτω από τα πόδια μας – πραγματικά παραμορφώνεται και ανταποκρίνεται στο φεγγάρι με ένα πολύ διακριτικό τρόπο», κατέληξε.

 

Ολοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Η προθεσμία για φέτος ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας ,με σημερινό ανακοινωθέν, από την Τετάρτη 20 ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Υπενθυμίζεται  ότι όλοι οι ως άνω  μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Στην ίδια προθεσμία 20-29 Μαρτίου οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για  τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

2. Υπενθυμίζεται ότι από φέτος σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εντάχθηκαν στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και συγκεκριμένα η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε αυτές είτε με νέα εξέταση το 2019 είτε χωρίς νέα εξέταση το 2019 (για το 10% των θέσεων).

3. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

4. Υποψήφιοι για το 10%  των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση)  μπορούν  να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2017 ή το 2018 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφιοι για το 10% των ΓΕΛ έτους 2017 θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με πέντε (5) επιστημονικά πεδία.

5. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει  νέο  πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση του Μαρτίου, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

 

Συνδημότισσες- Συνδημότες

Φίλες και φίλοι

Ζούμε σε μια εποχή που η ελληνική και η τοπική κοινωνία βιώνουν μια βαθιά οικονομική, πολιτική, πολιτισμική και πολιτιστική κρίση εξ΄ αιτίας αδιεξόδων που παρουσιάστηκαν  σε κάθε επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια.

   Μέσα σε τέτοιες  ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες γίνεται περισσότερο αντιληπτή η έλλειψη κοινωνικής συνοχής και η απουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης , η οποία τώρα είναι αναγκαία και  απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

       Όμως σήμερα για όλους εμάς στον συνδυασμό ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ¨ είναι μια ξεχωριστή μέρα με μια ιδιαίτερη συγκίνηση τόσο για την πάνω από κάθε προσδοκία καταλυτική σας παρουσία όσο και για το μήνυμα που στέλνετε σε κάθε γωνία της πόλης και σε κάθε χωριό στηρίζοντας την προσπάθεια μας να συγκροτήσουμε έναν δημιουργικό, ανεξάρτητο, πλουραλιστικό, ΝΕΑΝΙΚΟ  και πολυκομματικό συνδυασμό κάνοντας μία αρχή συνεργασίας και συνεννόησης για τον τόπο μας που σήμερα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.  

        Ενεργοί πολίτες δίχως κομματικές παρωπίδες με ιδεολογική πολυσυλλεκτικότητα με κοινό σκοπό και κοινό σημείο αναφοράς τη βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών ποιότητας ζωής των κατοίκων, συγκροτούμε από επιλογή και όχι από ανάγκη τον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ συνδυασμό ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ¨,γιατί αξίζουμε καλύτερα.

Για όλους εμάς ο τίτλος του δημάρχου, του αντιδημάρχου και του δημοτικού συμβούλου δεν αποτελεί αξίωμα.

Είναι δουλειά, είναι κόπος, είναι χρέος, είναι προσφορά που τα διεκδικούμε με αίσθημα ευθύνης.

    Κομμάτι αυτής της ευθύνης είναι και το όνομα του συνδυασμού μας που είναι συμβολικό.

Δείχνει  το βήμα και το στόχο για να αποκτήσουμε τη θέση που μας αξίζει στην περιφέρεια και σε όλη την επικράτεια.

      Δείχνει την απόφασή μας να δείξουμε ασυμβίβαστη αγωνιστικότητα προκειμένου να πετύχουμε αυτά που αξίζει ο τόπος μας, η πόλη μας και τα χωριά μας και οι κάτοικοί του,  γιατί   ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ¨.

     Δείχνει την ανάγκη να βγούμε επιτέλους μπροστά και να πάρουμε τη θέση που μας αξίζει στην καρδιά της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο κέντρο της Ελλάδας, γιατί ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ¨.

Γι΄ αυτό διαλέξαμε και το έμβλημα μας που αντιπροσωπεύει το νέο πρόσωπο του δήμου με τους τέσσερις πρώην ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ των ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ, της ΜΕΛΙΚΗΣ, του ΠΛΑΤΕΩΣ και της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.

Όλοι για έναν και ο ένας για όλους.

     Έναν ενιαίο δήμο που σέβεται τον πολίτη και τις ανάγκες του. Έναν  ενιαίο δήμο που προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια στην καθημερινότητα του δημότη.

      Έναν ενιαίο δήμο που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και αφουγκράζεται τα προβλήματα κάθε γειτονιάς, κάθε χωριού αλλά και κάθε δημότη  προσωπικά.

    Έναν ενιαίο δήμο που ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ¨.

    ΝΑΙ, αξίζουμε καλύτερα και γι΄αυτό ήδη συνεννοούμαστε καλύτερα.

    ΝΑΙ, αξίζουμε καλύτερα γι΄αυτό μπορούμε και πηγαίνουμε καλύτερα,

 επειδή:

   συνεννοούμαστε καλύτερα

   επειδή σχεδιάζουμε καλύτερα

   και επειδή δουλεύουμε καλύτερα.

Ήδη επισκεφτήκαμε θεσμούς και φορείς και συμφωνήσαμε ότι η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ μπορεί να καταστεί το αγροτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, συνδυάζοντας την πρωτοποριακή γεωργία με την ενέργεια συμπεριλαμβανομένου και του αγροτοδιατροφικού τομέα, σε συνδυασμό με την βεβαιωμένη ύπαρξη γεωθερμίας με ικανοποιητικό βαθμό υποθαλπίας .

     Η ευρύτερη περιοχή του ΠΛΑΤΕΩΣ μπορεί να αναδειχτεί στο σημαντικότερο κέντρο μετακομιδής λόγω της θέσης της, πάνω στους δύο μεγαλύτερους ΟΔΙΚΟΥΣ και ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ της χώρας και της εγγύτητας  με το λιμάνι της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

     Η Αλεξάνδρεια μπορεί και πρέπει να ενταχθεί στο ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και να προχωρήσει η αξιοποίηση του ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ και του υγροβιότοπου της περιοχής ΚΛΕΙΔΙΟΥ.

     Το όραμα μας είναι ο δήμος μας να γίνει ένα πρότυπο οργάνωσης, δημιουργίας και ανάπτυξης και να αποκτήσει επιτέλους ταυτότητα αξιοποιώντας όλα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που του δίνουν το όνομα , η γεωγραφική θέση , η αγροτική του φύση,  η ιστορία του , η πολιτισμική και πολιτιστική του κληρονομιά.

   Στην πρώτη μας παρουσίαση στις 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ τονίσαμε ότι ως συνδυασμός ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ να δώσουμε τη μάχη αυτή   γιατί το χρωστάμε στον τόπο μας.

 Και μία πρωταρχικής σημασίας αξία που θα ακολουθήσουμε ως δημοτική αρχή είναι η πολιτική που αντιμάχεται τα συμφέροντα που βάζουν το κέρδος :

Πάνω από τον άνθρωπο

      Πάνω από το φυσικό του περιβάλλον

      Πάνω από τον πολιτισμό

    Είχαμε τονίσει ακόμα πως πρεσβεύουμε μία κοινωνία αλληλεγγύης και όχι μία κοινωνία ανταγωνιστική, πως  ο δήμος πρέπει να είναι βασικός αρωγός σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, ότι οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία βρίσκονται ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων, όπως οι χώροι άθλησης ,η αποκατάσταση του οδικού δικτύου μέσα στην πόλη και στα χωριά και κυρίως στην συμπεριφορά απέναντι στην αναπηρία συνεργαζόμενοι γι΄ αυτό  με όλους τους περιφερειακούς και εθνικούς φορείς .

    Σήμερα όμως λέμε πως βασικό μας μέλημα είναι η οργάνωση γραφείου ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εξεύρεση νέων πόρων και την υλοποίηση δράσεων πέρα από τα λιγοστά  περιφερειακά και εθνικά προγράμματα.

     Ήδη από τώρα παρακολουθούμε ως συνδυασμός τα προγράμματα που εκπονούνται και οι στόχοι που μπορεί να επιδιωχθούν για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027.

    Στο νέο πρόγραμμα 2021-2027 θα υπάρχουν εφτά ταμεία τα οποία θα  καλύπτονται από τον νέο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ και τα οποία θα καλύπτουν πέντε στόχους.

     Ο πρώτος  στόχος αφορά την καινοτομία, την έξυπνη ανάπτυξη και το κομμάτι υποστήριξης των επιχειρήσεων.

    Ο δεύτερος αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην κυκλική οικονομία.

  Στην κυκλική οικονομία η πρόβλεψη είναι ότι τίποτα δεν θάβεται ως σκουπίδι, γιατί και  τα απορρίμματα αλλού, αποτελούν χρυσάφι.

  Μέσα από αυτόν τον στόχο μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα του δημότη με ομαδοποίηση και συντονισμένες προσπάθειες για αντιμετώπιση των απορριμμάτων όλης της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας για αξιοποίηση και όχι  το θάψιμο ή την καύση, ώστε η διαχείριση τους, να καταστεί κοινωνικός πόρος και όχι άσκοπη και βαριά δαπάνη καθώς και αντιπλημμυρική αποσυμφόρηση της ευρύτερης περιοχής της Αλεξάνδρειας με εμβάθυνση τμήματος του ΛΟΥΔΙΑ.

     Ο τρίτος  στόχος αφορά την καλύτερα συνδεδεμένη ΕΥΡΩΠΗ με τα πάσης φύσεως δίκτυα. Από  μεταφορές μέχρι ευρωζωνικά δίκτυα.

     Ο τέταρτος στόχος    αφορά την κοινωνική ΕΥΡΏΠΗ και εξυπηρετεί τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της ανέχειας και της φτώχειας.

    Τέλος ο πέμπτος στόχος αφορά την ΕΥΡΩΠΗ πιο κοντά στους πολίτες δηλαδή  την βιώσιμη ανάπτυξη αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών κυρίως ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών τις οποίες ο συνδυασμός ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ¨ από τώρα διερευνά γιατί   πράγματι όλοι αξίζουμε καλύτερα.

     Είναι φανερό ότι ελάχιστα πράγματα μπορούμε πλέον να περιμένουμε από την κυβέρνηση και το κράτος και η κρίση αυτή είναι αντιμετωπίσιμη μόνον τοπικά και μόνον με συσπείρωση και ενότητα όλων των τοπικών υποψήφιων συνδυασμών.

     Είναι βέβαιο ότι οι δήμοι θα μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος και πρέπει να νιώσουν και να αναλάβουν την ευθύνη, γιατί η κρίση  άλλαξε ριζικά το ρόλο και της τοπικής αυτοδιοίκησης .

      Είναι ανάγκη των καιρών, όλοι εμείς  οι νέοι άνθρωποι να δράσουμε συλλογικά  και με ΣΧΕΔΙΟ για να αντιμετωπίσουμε την κρίση.

      Ένα κομμάτι του σχεδιασμού μας μπορεί  να έχει αναφορά  στον τομέα της οργάνωσης και της υλοποίησης μιας  προσπάθειας που κατ΄ ανάθεση μέσα στις αρμοδιότητες του είχε ο άκομψα οικεία  βουλήσει απομακρυνθείς συνάδελφος στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, ο ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ.

     Ο Νίκος είχε  σχεδιάσει προγραμματίσει και έφτασε σε ικανοποιητικό βαθμό υλοποίησης της παραχώρησης στο Δήμο του Διοικητηρίου στο οποίο στεγάζονταν  η οικονομική Εφορεία. Υπάρχει πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης στις 26/9/2014 ανάμεσα στην εφορεία της Βέροιας και στον Δήμο. Το ίδιο είχε κάνει και για το οικόπεδο της παλαιάς ΥΕΒ, το οικόπεδο του ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ δίπλα  και απέναντι από το παζάρι της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, το οικόπεδο των παλαιών εκκοκκιστηρίων, και  μία σειρά από  άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις όπως την εκμετάλλευση ακινήτων του δήμου κυρίως όμως την αξιοποίηση των παλαιών στρατοπέδων του ¨ΦΙΛΙΠΠΟΥ¨ και του τάγματος 722.

      Ο Νίκος Αλεξόπουλος όμως,  όπως και ο υποφαινόμενος  και άλλοι δέκα δημοτικοί  σύμβουλοι, επειδή πήρε στα σοβαρά το ρόλο του, επειδή εννοούσε να εκτελεί όσα οι μεταβιβασμένες αρμοδιότητες του επέβαλαν για να πάει μπροστά ο δήμος, κατά κακή του  τύχη , θέλησε να παρέμβει ως αντιδήμαρχος διοικητικού και στην κατάρτιση ενός πραγματικά σύγχρονου και αξιόπιστου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ώστε να καταμεριστούν αρμοδιότητες στους υπαλλήλους και να αποδοθούν τα εργασιακά οφειλόμενα στους δημότες.

      Ε, και τότε πήρε την απάντηση.

      Και ο μεν Νίκος με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία και συνειδητή αξιοπρέπεια παραιτήθηκε, δυστυχώς όμως τότε ακριβώς παραιτήθηκε και ο δήμος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ μιας πραγματικής προσπάθειας να κάνει έστω κάτι υποφερτό.

   Και είναι λυπηρό που μερικοί δεν το καταλαβαίνουν και το χειρότερο θα είναι αν επιμείνουν στον άκρατο κομματισμό και στην διαφθορά.

     Και φυσικό είναι να αντιστεκόμαστε στις δυνάμεις της απραξίας και του συμβιβασμού που έφεραν το δήμο μας ουραγό των εξελίξεων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, γι αυτό για ευρωπαϊκά προγράμματα δεν μπορούμε να μιλάμε καν.

       Και ασφαλώς είναι πρόβλημα η μίζερη αντιμετώπιση και η χαμένη αλήθεια, η υποκρισία, η παρανομία, οι πελατειακές σχέσεις, τα προσωπικά οφέλη ,το παρασκήνιο και οι συναλλαγές, γιατί είναι δύσκολο να βρεις   ανθρώπους αξιολογώντας τι χρειάζεται αφού η αναγνώριση είναι αυτή που μένει αλλά φαίνεται όταν κατέβεις τα σκαλιά της εξουσίας.

       Εμείς ως συνδυασμός ξαναείπαμε ότι ο πλούτος του δήμου είναι πλούτος των δημοτών.

       Υποστηρίζουμε πως χρειάζεται διάλογος , συναίνεση, μετρημένοι τόνοι, συντονισμένες πράξεις, συνέπεια λόγων και έργων, εγρήγορση και καλά υπολογισμένες τοποθετήσεις.

      Στην συνέντευξη τύπου που δώσαμε σε όλα τα ΜΜΕ του νομού αναφερθήκαμε σε πέντε πυλώνες με στρατηγικές κατευθύνσεις για ανάπτυξη και απασχόληση, για προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

         Ο πρώτος πυλώνας αφορά την ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, την  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, την ΤΟΠΙΚΗ  και ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

     Ειδικότερα περιλαμβάνει προσπάθειες για τη δημιουργία συμβουλευτικού γραφείου απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

     Προβλέπει συνεργασίες και διοργάνωση κοινών δράσεων με φορείς, όπως και κέντρα δια βίου μάθησης καθώς και ανάπτυξη του συγκριτικού μας πλεονεκτήματος με την ίδρυση γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

      Στον πυλώνα αυτόν ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην απλούστευση των διαδικασιών του δήμου για τη συνεργασία του, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του.

    Ο δεύτερος αφορά τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.

    Στο σημείο αυτό η πρώτη προτεραιότητα αναφέρεται στην λειτουργική ενσωμάτωση του νέου –που λόγω της αχρησίας κοντεύει να παλαιώσει-  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ μας κέντρου στις καθημερινές δραστηριότητες του δήμου Αλεξάνδρειας, με την χρήση του από την πρώτη ημέρα της θητείας μας, με διάφορα Συνέδρια , Θέατρα, Μουσικές σκηνές , ομιλίες, διάφορα δρώμενα και θεσμοθέτηση εβδομάδας ερασιτεχνικού θεάτρου με δημιουργό τη Θεατρική Ομάδα του δήμου μας.

Περιλαμβάνει την συγκρότηση ενός ετήσιου ημερολογίου πολιτιστικών εκδηλώσεων και την καθιέρωση καλλιτεχνικών δράσεων με στόχο την ανάδειξη του δήμου μας ως κέντρου καλλιτεχνικής δημιουργίας.

  Το πολιτιστικό κέντρο μπορεί να καταστεί ανοιχτό εργαστήρι καλλιτεχνικής έκφρασης και βήμα για κάθε καλλιτεχνική δημιουργική ομάδα της πόλης για να παρουσιάσει τη δουλειά της.

     Ακόμη στοχεύουμε σε συνεργασία με την υπογραφή μνημονίων  συνεργασίας με φορείς της Θεσσαλονίκης όπως την Μονή Λαζαριστών, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ή την Σχολή Καλών Τεχνών.

     Ο τρίτος πυλώνας  είναι η ΠΑΙΔΕΙΑ και ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.

     Στον πυλώνα αυτόν επιδιώκεται η δημιουργία σύγχρονων σχολικών μονάδων και η λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων, για να έχουμε σχολεία  αυτόνομα ενεργειακά , ασφαλή και πλήρως ενσωματωμένα στις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες των μαθητών.

    Συνεργασία με τους  συλλόγους γονέων και κηδεμόνων με στόχο ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία.

   Στον αθλητισμό προτεραιότητα έχει ο εκσυγχρονισμός ΟΛΩΝ των αθλητικών εγκαταστάσεων  και η δημιουργία νέων εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και η αποπεράτωση του κλειστού του Λιανοβεργίου.

 Η λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου όλο το χρόνο εξυπηρετώντας και ανάγκες υγείας.

      Διεκδικούμε το γυμναστήριο Βαρέων αθλημάτων και πάλης ώστε να γίνουμε κέντρο ανάπτυξης των δυναμικών αθλημάτων για την κεντρική Μακεδονία αφού το άθλημα ιδιαίτερα της πάλης σε Αλεξάνδρεια, Πλατύ και Ξεχασμένη βρίσκεται σε άνθηση. (βράβευση ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)

      Ο τέταρτος πυλώνας  περιλαμβάνει την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

     Εδώ διεκδικούμε δημιουργία κέντρων υποστήριξης των ευπαθών συμπολιτών μας σε κάθε χωριό και στην πόλη μας, εκμεταλλευόμενοι ΟΛΑ τα προγράμματα που τρέχουν τόσο για τους ευπαθείς συνδημότες μας όσο και  ιδιαίτερα για τους ROMΑ.

  Δημιουργούμε δίκτυο εθελοντισμού  στο δήμο Αλεξάνδρειας και καθιστούμε προσβάσιμα στους ΑΜΕΑ όλα τα δημοτικά κτίρια.

      Ο πέμπτος πυλώνας  περιλαμβάνει την ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, το ΠΡΑΣΙΝΟ ,την ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ και τα ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΩΡΙΑ.

   Εδώ στοχεύουμε στην ανάπλαση όλων των ΠΛΑΤΕΙΩΝ με ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των υποβαθμισμένων γειτονιών.

    Φροντίζουμε για τα αδέσποτα και συνεργαζόμαστε με τις εθελοντικές οργανώσεις των πολιτών, δημιουργώντας πάρκο οικόσιτων ζώων συντροφιάς.

     Αναδεικνύουμε με αναπλάσεις χώρους φυσικού κάλους και προβαίνουμε στην αναστύλωση ναών που βρίσκονται διάσπαρτοι στα χωριά μας ως μνημεία του 16ου και 17ου αιώνα και κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

    Εφαρμόζουμε συστήματα υπογειοποίησης των κάδων και κάνουμε αναδασώσεις με σχέδιο και γνώση.

    Μιλήσαμε λοιπόν για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης για ορθή διαχείριση με συνεργασία φορέων σε όλα τα επίπεδα με παγίωση της ανάπτυξης και κυρίως με αύξηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

    Όμως το μεγάλο στοίχημα για την ουσιαστική ανάπτυξη θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πραγματική λειτουργική σύνδεση της πόλης  και των χωριών του δήμου μας και αυτό θα το πετύχουμε γιατί τίποτα δεν θα γίνει αποσπασματικά αφού το ένα θα συμπληρώνει το άλλο και όλα μαζί θα οδηγούν  στην δημιουργία και την ανάπτυξη γιατί αξίζουμε καλυτέρα.

    Γιατί το εμείς και όχι το εγώ θα είναι το λάβαρο του συνδυασμού μας γιατί αξίζουμε καλύτερα.

    Γιατί Δήμαρχος και Δημοτικοί σύμβουλοι μετατρέπουν την διοίκηση του δήμου σε συμμετοχική αυτοδιοίκηση  γιατί ο πολίτης πρέπει να συμμετέχει , να ενημερώνεται και κυρίως να καθορίζει.

ΦΙΛΕΣ  ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

  Πιστεύουμε ότι αξίζουμε καλύτερα  και σας καλούμε να πάμε μαζί το δήμο στην επόμενη δεκαετία του 21 ου αιώνα.

Να τελειώσουμε μια για πάντα ότι μας κρατάει χαμηλά.

Να ασχοληθούμε με τα σημαντικά και τα μεγάλα.

Να  ξανανιώσουμε περήφανοι για την πόλη μας και για τα χωριά μας και να  περηφανευόμαστε να μιλάμε γι αυτά.

Να  χαιρόμαστε την καθημερινότητα.

Να πιστέψουμε ότι αξίζουμε καλύτερα.

Να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας.

Να  πάμε όλοι μαζί να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος.

Να πάμε για μια καλύτερη ζωή.

Φυσικά μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι το μήνυμα που στέλνει η σημερινή μας συγκέντρωση είναι απλό:

      Ήρθε η ώρα γιατί αξίζουμε καλύτερα .

      Ήρθε η ώρα για την πόλη  και τα χωριά μας.

Να πάμε μπροστά με κάθε θυσία.

Να πάμε όλοι μαζί

Γιατί και θέλουμε και ξέρουμε και μπορούμε

 

DSC 1217

DSC 1220DSC 1222DSC 1223DSC 1224DSC 1225DSC 1226DSC 1228DSC 1229DSC 1230DSC 1231DSC 1232DSC 1233DSC 1234DSC 1235DSC 1236DSC 1237DSC 1238DSC 1239DSC 1240DSC 1241DSC 1242DSC 1243DSC 1244DSC 1245DSC 1246DSC 1247DSC 1248DSC 1249DSC 1250DSC 1251DSC 1252DSC 1253DSC 1254DSC 1255DSC 1257DSC 1258DSC 1259DSC 1260DSC 1261DSC 1262DSC 1263DSC 1264DSC 1265DSC 1266DSC 1267DSC 1268DSC 1269DSC 1270DSC 1271DSC 1272DSC 1273DSC 1274DSC 1275DSC 1276DSC 1277DSC 1278DSC 1279DSC 1280DSC 1281DSC 1282DSC 1283DSC 1284DSC 1285DSC 1289DSC 1291DSC 1293DSC 1294DSC 1295DSC 1296DSC 1297DSC 1298DSC 1299DSC 1300DSC 1301DSC 1303DSC 1304DSC 1305DSC 1306DSC 1307DSC 1308DSC 1309DSC 1310DSC 1311DSC 1313DSC 1314DSC 1315DSC 1316DSC 1317DSC 1318DSC 1319DSC 1320DSC 1321DSC 1322DSC 1323DSC 1324DSC 1325DSC 1326DSC 1327DSC 1328DSC 1331DSC 1332DSC 1334DSC 1339DSC 1340DSC 1342DSC 1343DSC 1346DSC 1347DSC 1348DSC 1349DSC 1350DSC 1351DSC 1352DSC 1353DSC 1354DSC 1355DSC 1356DSC 1357DSC 1359DSC 1360DSC 1361DSC 1362DSC 1363DSC 1364DSC 1365DSC 1366DSC 1367DSC 1368DSC 1369DSC 1370DSC 1371DSC 1372DSC 1373DSC 1374DSC 1376DSC 1377DSC 1378DSC 1379DSC 1380DSC 1381DSC 1382DSC 1384DSC 1385DSC 1386DSC 1387DSC 1388DSC 1389DSC 1390DSC 1391DSC 1392DSC 1393DSC 1394DSC 1395DSC 1396DSC 1397DSC 1398DSC 1399DSC 1400

 

Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Αξίζουμε Καλύτερα» παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος Αλεξάνδρειας Κώστας Ναλμπάντης μετά το τέλος της ομιλίας του στη χθεσινή συγκέντρωση στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο. Ο κ. Ναλμπάντης καταχειροκροτούμενος από τον κόσμο σε ένα κλίμα συναισθηματικά φορτισμένο παρουσίασε τους υποψήφιους δημοτικούς του συμβούλους, που αποτελούν το 75-80% του ψηφοδελτίου του.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ¨ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ¨

 

ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΕΦΗΜΕΡΙΑ)

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΕΛΗΠΑΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΚΑΜΟΥΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ

ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ

ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΟΘΑ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΚΟΤΖΗΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΡΑΧΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΝΤΟΡΑ

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΙΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΓΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ

ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (κρητη)

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

 

DSC 1450

 
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας Αθανάσιος Γ. Παντόπουλος σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας τη πόλης μας και με αφορμή την έξαρση της γρίπης στις ευπαθείς ομάδες και ειδικότερα στα άτομα της  τρίτης  ηλικίας  σας προσκαλεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου  2019 και ώρα 11:00 πμ στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί  στην αίθουσα ψυχαγωγίας του ΚΑΠΗ  από την Γενική ιατρό του Κέντρου Υγείας Φιλιππίδου Δέσποινας  με θέμα:
"Γρίπη στην Τρίτη ηλικία, επιπτώσεις και αντιμετώπιση."
 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ σε όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ και στους Δημότες μας .

 

Πρόκειται για τραγωδία. Η σημερινή και για λίγες μέρες ακόμη Δημοτική Αρχή, αδυνατεί να κατανοήσει ότι στην εφαρμογή των νόμων δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Λυπάμαι που είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω τα όσα αυτονόητα επισήμανα σε προηγούμενο δελτίο τύπου του συνδυασμού μας.


α. Αναφορικά με την διάρκεια των συμβάσεων των καθαριστριών που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.


"Για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990 (Α΄101)καταρτίζονται ενιαία, με διάρκεια δύο (2) διδακτικά έτη"


Τι δεν καταλαβαίνετε;

Δύο διδακτικά έτη!


β.Αναφορικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας .


Έχετε λάβει έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών από τον Φεβρουάριο του 2018(!!!!) που αναφέρεται στη σχετική διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 97 του νόμου 4483/2017 και που διευκρινίζει επιπρόσθετα...

"Σας επισημαίνουμε ότι όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική διατύπωση της άνω διάταξης, η οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου εν γένει και χωρίς διάκριση, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης προσωπικού το οποίο ασχολείται στον ίδιο χώρο εργασίας με την ίδια ειδικότητα και τα ίδια καθήκοντα, το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μέσα Ατομικής Προστασίας από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του νόμου 4483/2017".


Τι δεν καταλαβαίνετε; 

Δικαιούνται Μέσα Ατομικής Προστασίας!


γ.Επισημαίνουμε για να σας προφυλάξουμε από τον απόλυτο πολιτικό διασυρμό που σας περιμένει, ότι στο απαντητικό σας κείμενο ψεύδεστε ενσυνείδητα. Την συντριπτική πλειονότητα των σχολείων, εκτός αυτών που καθαρίζονται από μόνιμο προσωπικό, τον μήνα Σεπτέμβριο καθάρισαν οι κυρίες που προσελήφθησαν επίσημα τον μήνα Οκτώβριο. Συνεπώς ανεξαρτήτως εάν το Υπουργείο καθυστέρησε στην υπογραφή της σύμβασης, οι εργαζόμενοι δικαιούνται να πληρωθούν για παρασχεθείσες υπηρεσίες.


Τι δεν καταλαβαίνετε;

Εργάστηκαν και δικαιούνται να πληρωθούν!


κ. Δήμαρχε, αν μεν καταλάβετε την πολιτική σας απρέπεια απέναντι σε εργαζόμενους στην καθαριότητα με αποζημιώσεις πενιχρές, έχει καλώς.Αν όχι δεν υπάρχει πρόβλημα, η νέα δημοτική αρχή θα διορθώσει την αδικία, αποδίδοντας σε αυτούς που εργάστηκαν τα όσα δικαιούνται. 

Τι δεν καταλαβαίνετε;


Μιχάλης Χαλκίδης 

Υποψήφιος Δήμαρχος 

Δήμου Αλεξάνδρειας

 

Τρίτη συνεχόμενη νίκη με 3-0 για τις μικρές της Αλεξάνδρειας. Για ακόμη μια φορά τα κορίτσια του ΓΑΣ έδειξαν το πλούσιο ταλέντο τους. Παρά την αξιόμαχη προσπάθεια της ομάδας της Σκύδρας η ομάδα της πόλης μας επικράτησε εύκολα με 3-0. Έτσι συνεχίζει να ελπίζει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος τέσσερις αγωνιστικές πριν την λήξη του.

Τα σετ: 25-16,25-16,25-15

Σύνθεση : Χούχα Σοφία,Παπαδήμα Νάσια, Παύλου Μαρία, Γρηγοράκη Ιωάννα, Παύλου Πέρσα, Παπαζήση Αλεξάνδρα, Γρηγοράκη Ιωάννα, Παπαεμμανουήλ Έφη, Μάρτου Κατερίνα, Τρύπου Έλσα, Σαλιάρα Νικολέτα, Μαβίδου Μαρία, Μαλάμογλου Άρτεμη
Προπ. : Σταυρόπουλος Γιάννης
Βοηθ. Προπ. : Χατζοπούλου Δήμητρα

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 13 άτομα, , τα οποία χαμογελούν

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάνει ένα σπορ και γήπεδο μπάσκετ

Σελίδα 1 από 1128

 

GIFMaker.org j8GIy2

Περισσότερες Ειδήσεις

Επιστήμη - Τεχνολογία
Αθλητισμός

Ασταμάτητες οι παγκορασίδες του ΓΑΣ Αλεξάνδρειας

  Τρίτη συνεχόμενη νίκη με 3-0 για τις μ&...

Roumlouki Plus

Όταν ανθίζουν οι ροδακινιές

  Στην πλατεία Ελιάς, με την πανορ&alpha...

Υγεία

Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας: Εδώ κόβουμε το κάπνισμα

  Από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρει...

Επιστήμη - Τεχνολογία
Αθλητισμός

"Χρυσό'' Σαββατοκύριακο για τον ΓΑΣ Αλεξάνδρεια

  "Χρυσό'' Σαββατοκύριακο για τον &...

Αθλητισμός
Claim betting bonus with GBETTING