banner neos odhgos roumlouki1

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexy Polling: there is nothing to show!

 

Κυρίες και Κύριοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2020 θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 13 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα, 31 Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι ακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της παρ. 1 άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014 «κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης». Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ συμπληρωματικά δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού έκπτωσης. Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν μέλη μας, που καλοπροαίρετα και στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προϊόντα διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν στην χρήση γενικευμένου ποσοστού μείωσης. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι, η συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη και επισύρει αυστηρές κυρώσεις. Επιβάλλεται λοιπόν προσοχή από τους καταστηματάρχες, ώστε να αναγράφουν πρώτα απ’ όλα την παλιά και νέα τιμή των προϊόντων και κατόπιν γενικευμένο ποσοστό έκπτωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.


Σε ότι αφορά τις συνθήκες λειτουργίας των καταστημάτων, αυτές ορίζονται συνεχώς με Υπουργικές Αποφάσεις (τελευταία Απόφαση η Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-6-2020 - ΦΕΚ 2601Β΄), που καθορίζουν ρητά τους περιορισμούς και τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Ειδικά σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εμπορικών επιχειρήσεων, αυτές δεν αλλάζουν μεν, τις υπενθυμίζουμε όμως για την αποφυγή λαθών, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλα και αδικαιολόγητα πρόστιμα, τα οποία καμία επιχείρηση δεν χρειάζεται αυτήν την εποχή.
1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζονται, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, οι ακόλουθες αποστάσεις:
- Έως 20 τμ. – 4 άτομα.
- Από 20 τμ. έως 100 τμ. – 4 άτομα + ένα άτομο ανά 10 τμ. για την επιφάνεια άνω των 20 τμ. και έως τα 100 τμ.
- Άνω των 100 τμ. – 12 άτομα + ένα άτομο ανά 15 τμ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ.
- Άνω των 300 τμ. – 1 άτομο ανά 10 τμ. ανά όροφο.
- Εντός όλων των καταστημάτων τηρείται ο κανόνας της απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου του ενός ατόμου από το άλλο.
2. Για τα σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων γενικά, παραμένει ο περιορισμός του 1 ατόμου ανά 15 τμ., της ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και η διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των 5 επισκεπτών. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για το προσωπικό που διαχειρίζεται μη τυποποιημένα τρόφιμα.
3. Η χρήση μάσκας στα μικρά καταστήματα παραμένει προαιρετική, αλλά συνιστάται στους καταστηματάρχες να προτρέπουν τους πελάτες τους και τους εργαζόμενούς τους, ώστε να φορούν μάσκες και να απολυμαίνουν τακτικά τα χέρια τους.
4. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική μόνο για το προσωπικό των καταστημάτων που βρίσκονται εντός εμπορικών κέντρων, εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων.
5. Στους ανελκυστήρες, η πληρότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%.
6. Όπου υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες, τους ανελκυστήρες χρησιμοποιούν μόνο τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και το προσωπικό για σκοπούς τροφοδοσίας.
7. Στα κομμωτήρια και στα κέντρα αισθητικής, πρέπει:
- Να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων ανάμεσα στις θέσεις εργασίας.
- Να προσέρχονται οι πελάτες μόνο με ραντεβού.
- Να τηρείται κατάλογος των ραντεβού, άμεσα διαθέσιμος στον έλεγχο.
- Να φοράει όλο το προσωπικό υποχρεωτικά μάσκα.
Τα κομμωτήρια λειτουργούν από τις 7 π.μ. έως τις 10 μ.μ. τις καθημερινές και τις 9 μ.μ. το Σάββατο.
8. Η ώρα έναρξης του ωραρίου των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στην Αττική (εκτός από τα νησιά) και στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, παραμένει η 10η πρωινή.
9. Στις 7 π.μ. ανοίγει το λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων, τζαμιών κλπ. αντίστοιχων ειδών.
10. Σε όλους τους χώρους γραφείων πάσης φύσεως τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

11. Στα επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία, πρέπει να διασφαλίζεται η παρουσία επιβατών στο 60% της δυναμικότητας του πλοίου κατ’ ανώτατο όριο (ή του 65% εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες). Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επιβατών παραμένει στο 1,5 μέτρο.
12. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση –αλλά όχι αποκλειστικά- με ραντεβού. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των υπαλλήλων ή/και πολιτών είναι το 1,5 μέτρο.
Τέλος, ως γενικού κανόνα (περιλαμβάνεται στο άρθρο 20 της τελευταίας και ισχύουσας ως άνω ΚΥΑ), για κάθε είδους εκδηλώσεις και σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.

ΤΟ Δ.Σ.

Κατηγορία Οικονομία

 

Μετά την επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας για την ελλιπή αστυνόμευση (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) και την αναφορά στην παραχώρηση αυτοκινήτου της Περιφερειακής ενότητας Ημαθίας προς ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Κώστας Καλαϊτζίδης απαντά δίνοντας διευκρινήσεις. Παρακάτω ολόκληρη η απάντηση της Αντιπεριφέρειας Ημαθίας.

Με έκπληξη διαβάσαμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας σε ανακοίνωσή του για την επικοινωνία που έχει με φορείς και εκπροσώπους της Ημαθίας, με αίτημα την ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, να συμπεριλαμβάνει τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Καλαϊτζίδη και την Π.Ε. Ημαθίας σημειώνοντας: «Πριν ένα χρόνο σε συνάντησή μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Καλαϊτζίδη για το ίδιο θέμα, του ζητήσαμε να παραχωρήσει ένα όχημα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας. Η απάντηση ήταν θετική. Ένα χρόνο αργότερα δεν έχει γίνει τίποτα».

Επειδή η αναφορά αυτή, είναι ελλιπής σε σχέση με την πραγματικότητα, σε ότι μας αφορά, και καταλήγει -άθελα προφανώς- σε ελλιπή ενημέρωση της κοινής γνώμης, έχουμε υποχρέωση να παρουσιάσουμε δημοσίως την πραγματική διάσταση των γεγονότων που έχει ως εξής:

Πράγματι, πριν από ένα χρόνο, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης αποδέχθηκε αμέσως, αίτημα της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, να παραχωρηθεί όχημα της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, για τις ανάγκες του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας. Αντιλαμβάνονται όλοι πως αυτό αποτελεί εντελώς έσχατη λύση, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως η ενίσχυση των υποδομών ενός Αστυνομικού Τμήματος, όμως έστω κι έτσι, ο Κώστας Καλαϊτζίδης θέλησε να εξαντλήσει κάθε περιθώριο προς την κατεύθυνση αυτή και έδωσε εντολή να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες. Η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας ενημερώθηκε εξ αρχής ότι θα είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρος διαδικασία καθώς πρόκειται για αλλαγή χρήσης σε δημόσια περιουσία και υπό την επίβλεψη του νομικού συμβούλου της Π.Ε. Ημαθίας ξεκίνησε η αναζήτηση τρόπου ικανοποίησης του αιτήματος, προκειμένου όλα τα γίνουν με κάθε διαφάνεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.


Οι λύσεις που αναζητήσαμε για παραχώρηση οχήματος με ενδιάμεσο φορέα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας ή τον Δήμο Αλεξάνδρειας ή άλλο φορέα δεν προχώρησαν κυρίως λόγω ανυπαρξίας σχετικού νομικού πλαισίου. Αφού ως υπηρεσία ερευνήσαμε κάθε δυνατή περίπτωση, καταλήξαμε στην επιλογή να υποβληθεί το αίτημα προς την Π.Ε. Ημαθίας, από την πλευρά του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας. Μια εξέλιξη που σίγουρα αποτελεί έσχατη λύση για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, δείχνει όμως και το μέγεθος της διάθεσης εκ μέρους μας, να υλοποιήσουμε το δίκαιο αίτημα της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, εξαντλώντας κάθε νόμιμο τρόπο.


Στην κατεύθυνση αυτή, στις 24/02/2020 παραλάβαμε εγγράφως το σχετικό αίτημα του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, για να τους διατεθεί επιβατηγό όχημα για τις ανάγκες της υπηρεσίας τους και αμέσως το προωθήσαμε στην αρμόδια Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποδοχή και την υλοποίηση του..


Η διαδικασία που απαιτείται είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος καθώς πρέπει να προηγηθούν διάφορες εγκρίσεις (π.χ. από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή όπου το αίτημα έχει ήδη προωθηθεί από τον Μάρτιο του 2020) και άλλες γραφειοκρατικές παράμετροι που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, ενώ στο μεταξύ διάστημα προστέθηκαν και όλες οι επιπλέον λειτουργικές καθυστερήσεις που προκάλεσε η υγειονομική πανδημία (covid19).

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παρόμοια περίπτωση για παραχώρηση οχήματος τη Π.Ε. Ημαθίας σε κοινωνική δομή της Ημαθίας ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου 2019 και είναι ακόμη σε εξέλιξη.


Για όλα τα παραπάνω έχει ενημερωθεί επανειλημμένα από την πλευρά της Π.Ε. Ημαθίας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας κ. Γιώργος Δημητριάδης.
Συνεπώς, η αναφορά της Διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας στην πρόσφατη ανακοίνωσή της, σχετικά με την ενίσχυση των υποδομών του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, σε ότι αφορά τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας Κώστα Καλαϊτζίδη και την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, είναι τουλάχιστον ελλιπής και δεν ενημερώνει σωστά, ούτε για τη διάθεσή μας, ούτε για τις εξελίξεις.

Προφανώς «ένα χρόνο αργότερα δεν έχει γίνει τίποτα» όχι όμως με τη διάσταση που αποδίδει το ύφος και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. Δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα επειδή, αφού εξαντλήσαμε κάθε άλλη περίπτωση και αφού προηγήθηκαν συνεχείς αναζητήσεις για την εξεύρεση μιας νόμιμης λύσης, καταλήξαμε στην περίπτωση του Α.Τ. Αλεξάνδρειας και επισήμως λάβαμε το σχετικό αίτημα στις 24 Φεβρουαρίου 2020. Έκτοτε ακολουθούμε όλα τα βήματα που προβλέπει ο νόμος, καταβάλουμε προσπάθεια για την επίσπευσή τους και ελπίζουμε ότι πριν από εμάς, θα φροντίσουν για την ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας, οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί φορείς. Εμείς από την πλευρά μας, εξαντλήσαμε και συνεχίζουμε να εξαντλούμε κάθε προσπάθεια, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων μας.


Αυτά για τη σωστή διάσταση των γεγονότων, την ορθή ενημέρωση σε ότι μας αφορά και πάντα συμμεριζόμενοι τη δίκαιη αγωνία του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας και όλων των φορέων του δήμου Αλεξάνδρειας και των πολιτών του, για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Με εκτίμηση
Κώστας Καλαϊτζίδης
Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας

Κατηγορία Τοπικά

 

Λόγω των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων που αναγκάζουν σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων να παραμείνουν κλειστές, η  εταιρεία AAS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΙ.Ε.Π.Υ.Α ΙΚΕ,  προσφέρει  δωρεάν για ένα μήνα τις υπηρεσίες της ως ένδειξη συμπαράστασης .

          

Θα  παρέχει  δωρεάν φύλαξη  κατά τις νυχτερινές ώρες, όλων των ημερών του μήνα, στα καταστήματα των Μελών  του Εμπορικού Συλλόγου. Οι περιπολίες θα γίνονται με επαγγελματικό αυτοκίνητο με αναμμένους φάρους  για αποτροπή και φύλακα με στολή. 

          

Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου,  τα καταστήματα που διαθέτουν σύστημα συναγερμού και ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες,  μπορούν αμέσως μετά από σήμα συναγερμού να τηλεφωνούν στην εταιρεία για να κάνει άμεση επέμβαση και αν κριθεί απαραίτητο να ειδοποιηθεί και η αστυνομία.  

 

          Το Δ.Σ. του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας  ευχαριστεί θερμά τον κ. Αχιλλέα Κοσκώτη  και την κα. Αγγελική Κοσκώτη, διαχειριστές  της εταιρείας AAS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α ΙΚΕ .

Κατηγορία Τοπικά

            

Το Δ.Σ. του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας μετά από έκτακτη σύσκεψη μέσω διαδικτύου  και με αίσθημα ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού , προτείνει το κλείσιμο των καταστημάτων μέχρι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις θα σταλεί εκ νέου ανακοίνωση.

 

Εξαιρούνται τα Φαρμακεία, Σούπερ Μάρκετ και καταστήματα τροφίμων.

 

                                                                                                                                 

ΤΟ Δ.Σ.                                                                             

Κατηγορία Τοπικά

 

Δεδομένου ότι πλησιάζει η ημέρα της Καθαρής Δευτέρας (2 Μαρτίου 2020), σας γνωστοποιούμε τα ισχύοντα σχετικά με τη δυνατότητα και το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αλλά και το καθεστώς πληρωμής των μισθωτών υπαλλήλων κατά την ημέρα αυτή.

Η Καθαρή Δευτέρα είναι υποχρεωτική αργία για το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Ο.Τ.Α.

Για τον ιδιωτικό τομέα, η συγκεκριμένη ημέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές- υποχρεωτικές αργίες, επομένως η αργία έχει προαιρετικό χαρακτήρα.

Κατά συνέπεια έγκειται στον κάθε έμπορο –επιχειρηματία εάν η επιχείρηση θα λειτουργήσει ή όχι. Δεδομένου λοιπόν του χαρακτήρα της ημέρας ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν νόμιμα, ενώ νόμιμη είναι και η απασχόληση των μισθωτών τους, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή –σε περίπτωση καταβολής μηνιαίου μισθού- οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση στους υπαλλήλους τους.

Προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που η Καθαρά Δευτέρα έχει οριστεί ως ημέρα αργίας με άλλες ρυθμίσεις, όπως π.χ. με Υπουργική Απόφαση ή Προεδρικό Διάταγμα (τοπική εορτή), τυχόν συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή πρωτοβουλία κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές –και μόνο τότε- εάν το κατάστημα λειτουργήσει, οφείλεται αυξημένο ημερομίσθιο, καθώς η ημέρα προσλαμβάνει τον χαρακτήρα της υποχρεωτικής αργίας και η απασχόληση σε αυτήν το ίδιο.

Ειδικά για την συλλογική σύμβαση, είναι σκόπιμο να σημειώσουμε ότι δεν ισχύει πλέον η καθιέρωση της υποχρεωτικής αυτής αργίας για τις περιπτώσεις που προβλεπόταν σε κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ, η οποία έληξε (όπως η σύμβαση περί εμπορικών επιχειρήσεων ήδη από το έτος 2013) και μετά την πάροδο της υποχρεωτικής παρέκτασης, δεν υπεγράφη νέα σύμβαση. Ελλείψει λοιπόν ισχύουσας κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ, μόνο η πρόβλεψη περί υποχρεωτικής αργίας σε επιχειρησιακή σύμβαση εξασφαλίζει απόλυτα τον χαρακτήρα της ημέρας ως τέτοιας αλλά βεβαίως αφορά μόνο την συγκεκριμένη επιχείρηση.

Τέλος και επειδή πολλά από τα μέλη μας ρωτούν σχετικά, είναι γεγονός ότι, η πλειοψηφία των εμπορικών επιχειρήσεων δεν λειτουργεί την Καθαρά Δευτέρα εθιμικά. Στην περίπτωση αυτή -κι εφόσον καταβαλλόταν κανονικά το ημερομίσθιο- δεν τίθεται θέμα να μην καταβληθεί και φέτος, ούτε είναι δυνατόν να απομειωθεί κατά την αναλογία της ημέρας αυτής.

ΤΟ Δ.Σ.

Κατηγορία Τοπικά

 

Αλεξάνδρεια 26/02/2020

Αριθ. Πρωτ. 157
Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2020 ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων.

Πρόκειται για δικαίωση της δράσης της ΕΣΕΕ, η οποία από την πρώτη στιγμή έθεσε το συγκεκριμένο θέμα στην προμετωπίδα των επιδιώξεών της, ασκώντας έντονη πίεση τόσο για την εισαγωγή της όσο και για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και την απλοποίηση της σχετικής πλατφόρμας.
Ενόψει αυτών, σας υπενθυμίζουμε τις κυριότερες παραμέτρους του νέου πλαισίου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση της ενημερότητας των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.

Α. Βασικότερα σημεία της νέας πάγιας ρύθμισης οφειλών (ν. 4646/2019, άρθρο 43) :
 Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων, υποβάλλεται από τις 26/2/2020 ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
 Μπορούν να ενταχθούν και να ρυθμιστούν οι οφειλές σε 24 (από τακτική αιτία: ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, ΦΕΦΠ) έως 48 (από έκτακτη αιτία: φόρος κληρονομιών, πρόστιμα φορολογικού και τελωνειακού έλεγχου, καθώς και για μη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές όπως παραβάσεις ΚΟΚ, πρόστιμα για αυθαίρετη δόμηση) μηνιαίες δόσεις, οι οποίες μέχρι την 1/11/2019 δεν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης. Συνεπώς, όσοι υπόχρεοι είχαν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1/11/2019μπορούν να μεταπηδήσουν στη νέα ρύθμιση και να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε περισσότερες δόσεις.
 Αντίθετα, όσοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 - 24 δόσεων έως και τις 31/10/2019 δεν μπορούν να μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα πάγια ρύθμιση.
 Υπάγονται εφεξής στη ρύθμιση και οι οφειλές στα Ελεγκτικά Κέντρα. Συνεπώς, στη νέα πάγια ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν το σύνολο των οφειλών προς Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα και Τελωνεία.

 Ο υπόχρεος μπορεί να εντάξει στη νέα πάγια ρύθμιση:
- τις βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δόσεις οφειλών,
- τις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.
 Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού, μέσω υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 παράλληλα με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ενδιαφέροντος. Σε αυτή θα πρέπει να δηλώνονται το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα του οφειλέτη, το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς τρίτους, καθώς και πάσης φύσεως πληροφορίες αναφορικά με οφειλές σε Εφορίες - Ασφαλιστικά ταμεία και πιθανές υφιστάμενες σε τρίτους πάγιες υποχρεώσεις.
 Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης για τις οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.
 Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται είτε με βάση το μέσο όρο του συνολικού εισοδήματος (πραγματικό ή τεκμαρτό) των τελευταίων 3 ετών πριν την αίτηση υπαγωγής είτε του εισοδήματος του προηγούμενου έτους εάν αυτό είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο, και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής. Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή.
 Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται είτε με βάση το μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχουν αυτά προσδιοριστεί των 3 τελευταίων, πριν την αίτηση υπαγωγής, φορολογικών ετών είτε βάσει των συνολικά ακαθάριστων εσόδων του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα από τον μέσο όρο και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή.
 Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
 Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, επιτρέπεται, υπό όρους η υπαγωγή της ίδιας οφειλής ανά υπόχρεο στη ρύθμιση για δεύτερη φορά, αλλά θα πρέπει, αφού αφαιρεθούν οι ήδη καταβληθείσες δόσεις να πληρωθεί διπλή προκαταβολή, με προσαυξημένο κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα επιτόκιο.

 Είναι η πρώτη ρύθμιση με κυμαινόμενο και όχι σταθερό επιτόκιο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ, χωρίς καθορισμένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΤτΕ, πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο (συνολικά εκτιμώμενη επιτοκιακή επιβάρυνση 5,0% - 6,5%).
 Υπενθυμίζεται πως για οφειλές από τακτική αιτία, οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν σε 2-24 δόσεις, από έως 12 που ισχύει σήμερα, δεν επιβάλλονται εισοδηματικά κριτήρια. Εντούτοις, ενώ για επιλογή έως 12 δόσεις ισχύει το προαναφερθέν επιτόκιο, από 13 - 24 δόσεις το ετήσιο επιτόκιο θα προσαυξάνεται κατά 1,5%. Από την άλλη, οι οφειλές από έκτακτη αιτία μπορούν μεν να ρυθμιστούν σε 2 - 48 δόσεις, από έως 24 που ισχύει σήμερα και χωρίς επιπρόσθετο κόστος αλλά θα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Και στις δύο περιπτώσεις η επιτοκιακή επιβάρυνση παραμένει σταθερή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
 Σε οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης μέχρι το πέρας αυτής, κατόπιν εξόφλησης της τελευταίας δόσης, επιστρέφεται ποσό, που ισούται με το 25% των τόκων. Το προς επιστροφή ποσό δεν παρακρατείται, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το Δημόσιο ή τρίτους.

Β. Σημεία που χρήζουν προσοχής:
 Η ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση δε συνεπάγεται την αναστολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων που πρόκειται ή έχουν ήδη επιβληθεί. Με κάθε πίστωση ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του υπόχρεου αυτό θα δεσμεύεται από την Εφορία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην αποπληρωμή των ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης.
 Η ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση δε συνεπάγεται τη δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων. Η φορολογική διοίκηση θα έχει πλέον το δικαίωμα να μην εκδίδει το εν λόγω αποδεικτικό για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν ο οφειλέτης έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να λάβουν περισσότερα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως π.χ. να βάλει υποθήκη σε κάποιο από τα ακίνητά του, εάν βεβαίως διαθέτει. Ακόμη όμως και η ίδια η Εφορία θα μπορεί να εγγράφει υποθήκες όχι μόνο σε περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων αλλά και σε εκείνα συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών. Σε αυτό το πλαίσιο, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη από το Δημόσιο με τα οφειλόμενα από αυτόν ποσά, τα οποία αντιστοιχούν στις μηνιαίες δόσεις της νέας πάγιας ρύθμισης που θα υπαχθεί.
 Η μη δυνατότητα μεταπήδησης στη νέα πάγια ρύθμιση των συνεπών οφειλετών, των υπόχρεων δηλαδή που κατά τις 1/11/2019 είχαν εντάξει τα χρέη τους στις διατάξεις των ν. 4152/2013 (παλαιά πάγια ρύθμιση) ή του ν. 4611/2019 (120 δόσεις) και κατέβαλαν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις τους, προκαλεί προβληματισμό.

Αποκλείονται αντί να επιβραβεύονται όσοι με κόπο και θυσίες επέλεξαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στη φορολογική διοίκηση, ενώ αντιθέτως όσοι επέδειξαν συστηματική και εσκεμμένη αμέλεια τα τελευταία χρόνια στη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους έχουν δικαίωμα υπαγωγής.
 Για τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό δηλωθέν εισόδημα των οφειλετών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εικονική προσαύξηση των εισοδημάτων τους. Κι αυτό γιατί η προσμέτρηση εισοδημάτων που είτε έχουν απαλλαχθεί είτε έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο (επιδόματα, διατροφές, κ.α.) θα δημιουργήσει πλασματικά εισοδήματα, στερώντας από τους ενταχθέντες στη ρύθμιση τη δυνατότητα εξόφλησης των υποχρεώσεών τους σε περισσότερες δόσεις.
 Σε συνάφεια με την παραπάνω διαπίστωση όσοι εν τέλει φορολογηθούν με τα τεκμήρια διαβίωσης έναντι των πραγματικών τους εισοδημάτων, πέσουν δηλαδή στην παγίδα των τεκμηρίων, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και με τον αριθμό των δόσεων που θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Υπόχρεοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα παρουσιάζονται με υψηλά τεκμαρτά, με συνέπεια να στερούνται μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.
Είναι αυτονόητο ότι η ΕΣΕΕ εξακολουθεί να πιέζει για την επίλυση όλων των παραπάνω προβλημάτων, ώστε να βελτιωθεί και να καταστεί πραγματικά χρηστικό το σχετικό πλαίσιο, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Παράλληλα, θα παρακολουθήσει τη διαδικασία που θα εισαχθεί από την σχετική πλατφόρμα και θα παρέμβει αντίστοιχα για την επίλυση σχετικών δυσλειτουργιών ή προβλημάτων που θα προκύψουν.

ΤΟ Δ.Σ.

Κατηγορία Τοπικά

 

 

ΘΕΜΑ: «BlackFriday» 29/11/2019

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι

 

                ΟΕ.Σ. Αλεξάνδρειας  θέλοντας να τονώσει την αγοραστική κίνηση της πόλης μας συμμετέχει για  ακόμη μια χρονιά στη γνωστή πλέον εδώ και τέσσερα χρόνια στην ελληνική αγορά  ΄΄Black Friday΄΄, η οποία για φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου και σαςενημερώνει σχετικά με το τι ακριβώς θα ισχύσει.

 

  • Ως «BlackFriday» ορίζεται η τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, εκτός εάν συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του μήνα, όποτε μεταφέρεται. 

  • Η «BlackFriday» σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

  • Δεν αποτελεί τακτικές εκπτώσεις αλλά προωθητική ενέργεια και αφορά όλη την αγορά και όλες τις επιχειρήσεις, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

  • Η συμμετοχή των εμπορικών καταστημάτων είναι προαιρετική.

  • Στα προϊόντα που προσφέρονται, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή.

  • Εφόσον αναγράφεται ποσοστό μείωσης, αυτό θα πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα. 

  • Δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των κωδικών που διαθέτει το κατάστημα.

  • Χρειάζεται προσοχή τόσο στην αποτύπωση όσο και στην ουσία των μειώσεων, καθώς τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα είναι μεγάλα και αχρείαστα.

Σύμφωνα δε με την ειδική έρευνα του ΙΝΕΜΥ, η περυσινή δοκιμαστική εφαρμογή της αποδείχθηκε σχετικά επιτυχημένη, καθώς συνέβαλε στην αύξηση του τζίρου των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και στην τόνωση της αγοράς, παρά την εγγύτητα που η συγκεκριμένη ημέρα έχει με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου.

 

             Δεδομένου ότι αυτή η προωθητική ενέργεια στην αρχή πραγματοποιήθηκε  κατά κύριο λόγο από αλυσίδες μεγάλων επιχειρήσεων, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την ημέρα αυτή ανεκμετάλλευτη, αλλά να τη κάνουμε γνωστή και στους μικρούς και μεσαίους εμπόρους της ελληνικής αγοράς, ώστε να αξιοποιήσουν ανάλογα.

Ήδη είναι φανερό ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων γνωρίζουν την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής της BlackFriday .

 

Βάσει της κλαδικής ανάλυσης, οι επιχειρήσεις ένδυσης/υπόδησης εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής τα τελευταία 3 έτη. Ακολουθούν οι επιχειρήσεις οικιακού εξοπλισμού (έπιπλα, είδη οικιακής χρήσης, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κτλ)  και ο κλάδος των επιμορφωτικών ειδών και ειδών ψυχαγωγίας (βιβλία, αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια κτλ).

 

Για όσους από τους εμπόρους, τελικώς συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εφαρμόζονται οι όροι και κανόνες της Υπουργικής Απόφασης 56885/19-11-2014 για τις προσφορές και προωθητικές ενέργειες.  

 

Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτονόητη, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή. Συγκεκριμένα, για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. Εάν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω μπορεί να επιβάλλεται και αυτοτελές πρόστιμο 1.000 έως 3.000 € για κάθε μία από τις παραβάσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 78 των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ.

 

                  Ο Ε.Σ. Αλεξάνδρειας εύχεται στους εμπόρους, η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια να βοηθήσει στην τόνωση της αγοράς.

                  Το ωράριο των καταστημάτων εκείνης της ημέρας, δεν θα αλλάξει και θα παραμείνει ως έχει.

                                            ΤΟ Δ.Σ.

Κατηγορία Οικονομία

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του ν. 4177/2013, ως ενδιάμεση φθινοπωρινή εκπτωτική περίοδος ορίζεται καταρχήν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, το οποίο ωστόσο μπορεί να μεταβάλλεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου και δημοσιεύεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων.

Στις Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες η ως άνω απόφαση δεν έχει εκδοθεί, ισχύει κανονικά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Οι 15 ημέρες είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες.
Ως ημέρα έναρξης του φετινού φθινοπωρινού δεκαπενθημέρου ενδιάμεσων εκπτώσεων είναι η Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου και αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ισχύον πλαίσιο (Υ.Α. 56885/10-11-2014) που ορίζει ότι: «Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης». Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ συμπληρωματικά μόνο δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού έκπτωσης. Πρέπει να τονιστεί ότι, σε ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν, πολλοί επιχειρηματίες, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προϊόντα διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν στην χρήση γενικευμένου ποσοστού μείωσης. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι αυτή η πρακτική, όσο και αν γίνεται καλοπροαίρετα, παραβιάζει το νόμο και επισύρει αυστηρές κυρώσεις, θεωρούμε δε ότι αυτήν την εποχή της κρίσης είναι εντελώς αχρείαστο να επιβάλλονται πρόστιμα που μπορεί να πλήξουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21 ν. 4177/2013), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με το νόμο είναι:
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση. Οι αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για τις εκπτώσεις όσο και αυτής που αφορά στις Κυριακές.

ΤΟ Δ.Σ.

Κατηγορία Οικονομία

 

Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, εκφράζει τα θερμά του

συλλυπητήρια στην οικογένεια του πρώην προέδρου του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας

κ. Θωμά Μπόζιαρη, για την απώλεια  του πατέρα του.

 

Ευχόμαστε  δύναμη και κουράγιο στους οικείους του…

                                                                                                               

                                                                                                                            ΤΟ Δ.Σ.

Κατηγορία Κοινωνία

 

Σύμφωνα με την παλιότερη και ισχύουσα απόφαση του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας, την Κυριακή 14 Ιουλίου 2019, προτείνουμε τα καταστήματα να παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας, σταθερός στην απόφαση του να μην επιτρέψει το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, συντάσσεται με τη συντριπτική πλειοψηφία των Εμπορικών Συλλόγων της χώρας και δεν συμμετέχει στο "παζάρι" των Κυριακών.
Η Κυριακή ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ.

Στηρίξτε την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου, για το καλό όλων μας.

Με εκτίμηση
ΤΟ Δ.Σ.

Κατηγορία Κοινωνία
Σελίδα 1 από 4

odigos agoras banner white stand copy

 

 

 

Περισσότερες Ειδήσεις

Αθλητισμός

Τον επιθετικό Γιώργο Λέκκα απέκτησε η Α.Ε. Αλεξάνδρειας

  Η Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ είναι στην &epsilo...

Υγεία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σοκολάτα υγείας από την αγορά (φωτο)

  Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση ...

Αθλητισμός

Νέες συνεργασίες στην Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  Η Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ βρίσκεται &si...

Αθλητισμός

Α.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Έκτακτη γενική συνέλευση-εκλογές

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α....

Αθλητισμός
Υγεία
Roumlouki Plus

Το «Blend» μεγάλωσε... Νέο κατάστημα στην Αλεξάνδρεια!

  Η μυρωδιά του φρεσκοκομμένου &k...

Επιστήμη - Τεχνολογία
Roumlouki Plus
Επιστήμη - Τεχνολογία
Υγεία

Τι κάνει στο σώμα μας ο κορωνοϊός

  Μπορεί να μπήκε στη ζωή μας μόλις τ&omic...

Claim betting bonus with GBETTING