banner neos odhgos roumlouki1

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexy Polling: there is nothing to show!

 

Προκήρυξη θέσης: ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 240620
Τίτλος θέσης: Διερμηνέας
Τόπος εργασίας: Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στα μητρώα των αρμόδιων υπουργείων, έχει συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον οργανισμό, το όραμα και την αποστολή του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει θέση διερμηνέα, που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος. Η θέση θα αναφέρεται στους συντονιστές αρχικής υποδοχής και υπηρεσίας διερμηνείας και στον υπεύθυνο ομάδας των διερμηνέων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Βασικές γλώσσες: φαρσί
 • Γλώσσα επικοινωνίας: ελληνικά ή/και αγγλικά
 • Προηγούμενη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Βασική εκπαίδευση, σεμινάρια διερμηνείας
 • Καλή γνώση νομικών, δικαστικών και ιατρικών ορολογιών
 • Επαγγελματισμός (ευγένεια, υπευθυνότητα, εχεμύθεια)
 • Πνεύμα ομαδικότητας
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β' κατηγορίας (για χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου που παρέχει το ΕΣΠ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) [εδώ] με θέμα: ΔΙΕΑΛΕΞ_240620.

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών σε περίπτωση μη επιλογής δεν θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/7/20 (λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών).

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Κατηγορία Τοπικά

 

Επόπτης Ομάδας - Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Προκήρυξη θέσης: ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 22_01_20
Τίτλος θέσης: Επόπτης Ομάδας
Tόπος εργασίας: Αλεξάνδρεια Ημαθείας

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί σωματείο αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον οργανισμό, το όραμα και την αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση επόπτη ομάδας για απασχόληση ορισμένου χρόνου με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών στην Αλεξάνδρεια Ημαθείας.

Ο/η Επόπτης Ομάδας θα προσφέρει υπηρεσίες εποπτείας διεπαγγελματικής ομάδας, με εργαζoμένους διαφόρων ειδικοτήτων όπως κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, φροντιστές, διερμηνείς της Ασφαλούς Ζώνης Αλεξάνδρειας, που φιλοξενεί ασυνόδευτους ανηλίκους 14-18 ετών, με σκοπό την υποστήριξη των εργαζομένων για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις υψηλούς άγχους ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάντλησης. Η εποπτεία θα βοηθήσει στην εξερεύνηση αντικρουόμενων συναισθημάτων και στην κατανόηση των δυναμικών της ομάδας. Επίσης θα εστιάσει στην κατανόηση και υποστήριξη για τον χειρισμό συγκεκριμένων περιστατικών και με τους ασυνόδευτους ανήλικους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το DG Home και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τη UNICEF σε συνεργασία με οργανώσεις.

Καθήκοντα - αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή ομαδικών συναντήσεων συμβουλευτικής στην Αλεξάνδρεια με τους εργαζόμενους με σκοπό την υποστήριξή τους σε μηνιαία βάση (15ήμερη βάση).
 • Αναφορά για τη διασαφήνιση/διατύπωση του προβλήματος της ομάδας. Συλλογή πληροφοριών από τον επόπτη/εποπτική ομάδα για την επεξεργασία με σκοπό να δοθούν προτεινόμενες κατευθύνσεις/λύσεις.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο στην ψυχολογία, δημόσια υγεία, ή σε άλλο συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στον συντονισμό διαεπαγγελματικών ομάδων.
 • Υψηλό επίπεδο ικανοτήτων στη θεραπευτική υποστήριξη που προσφέρεται στα μέλη του προσωπικού.
 • Ικανότητα αξιολόγησης αναγκών της ομάδας, την έγκυρη πληροφόρηση και την καθοδήγηση για περαιτέρω έρευνα και επιμόρφωση.
 • Ενθάρρυνση ενός συνεργατικού και θετικού περιβάλλοντος εργασίας - το οποίο ενθαρρύνει τη μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Καλή γνώση H/Y (πακέτο εφαρμογών Microsoft Office).

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην παροχή εποπτείας σε προσωπικό διαφορετικών ειδικοτήτων όπως ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών, νομικών, διερμηνέων.
 • Εμπειρία στην εποπτεία του προσωπικού που εργάζεται στον ανθρωπιστικό τομέα για τους πρόσφυγες.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) [εδώ.] με θέμα: ΕΠΟ_220120

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/01/2020 (λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών).

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Κατηγορία Αγγελίες

odigos agoras banner white stand copy

 

 

 

Περισσότερες Ειδήσεις

Υγεία

Προσοχή: Αποσύρεται από την αγορά αντισηπτικό τζελ

  Την απαγόρευση διακίνησης και &delta...

Αθλητισμός

Μία ακόμα μεταγραφή για την ομάδα της Α.Ε. Αλεξάνδρειας

  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αν...

Αθλητισμός

Τον επιθετικό Γιώργο Λέκκα απέκτησε η Α.Ε. Αλεξάνδρειας

  Η Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ είναι στην &epsilo...

Υγεία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σοκολάτα υγείας από την αγορά (φωτο)

  Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση ...

Αθλητισμός

Νέες συνεργασίες στην Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  Η Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ βρίσκεται &si...

Αθλητισμός

Α.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Έκτακτη γενική συνέλευση-εκλογές

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α....

Αθλητισμός
Υγεία
Roumlouki Plus

Το «Blend» μεγάλωσε... Νέο κατάστημα στην Αλεξάνδρεια!

  Η μυρωδιά του φρεσκοκομμένου &k...

Επιστήμη - Τεχνολογία
Claim betting bonus with GBETTING