Κεντρική Αναζήτηση Επικοινωνία
Κεντρική Ρουμλούκι/Ημαθία Ελλάδα Κόσμος Πολιτική Κοινωνία Οικονομία Αγροτική Οικονομία Περιβάλλον/Ενέργεια Πολιτισμός/Βιβλίο Επιστήμη/Τεχνολογία Υγεία Διάφορα Βιντεοθήκη Ιστορία Γνώμες/Πρόσωπα Οδηγός Αγοράς Παραπολιτικά
Τελευταία Videos
Facebook Twitter
mikres-aggelies
like us
pharmacy
dias-security

Online χρήστες
Έχουμε 43 επισκέπτες σε σύνδεση

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξιολόγηση χρηστών: OFFOFFOFFOFFOFF / 0
Φτωχό Αριστο 
Παρασκευή, 01 Φεβρουάριος 2013
AddThis Social Bookmark Button

dimarxiako-megaro-alexandriasΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 04-02-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης της εργασίας <Παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων> και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης

2.Λήψη απόφασης

α)για την έγκριση ή μη σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλεξάνδρειας, του Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας και του ΕΣΔΑ Ημαθίας με αντικείμενο τη «Διάθεση σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Πέλλας κατά το έτος 2013» και

β) για τον ορισμό εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

3.Έγκριση ή μη της αριθ. 150/21-12-2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξάνδρειας με θέμα: < Έγκριση αντικατάστασης εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ.Σ.>

4.Έγκριση ή μη της αριθ. 05/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία< Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας> με θέμα: < Λήψη απόφασης ή μη για ψήφιση προυπολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας>

5.Έγκριση ή μη της αριθ. 06/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία<

Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας> με θέμα: < Λήψη απόφασης ή μη για ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας>

6.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αδειών για εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή

7.Ανανέωση ή μη επαγγελματικών αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

8.Λήψη απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος υπέρ του FERHATI AGLENT του REXHER

9.Αντικατάσταση κ. Δόμανου Ευάγγελου από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας>

10.Αντικατάσταση κ. Nτόβα Γεωργίου του Αθανασίου από τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας>

11.Υποβολή έκθεσης εσόδων -εξόδων δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012

12.Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2012

13.Απόδοση ποσού σε σχολική επιτροπή του Δήμου για την υλοποίηση του προγράμματος εθελοντή σχολικού τροχονόμου

14.Απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών

15.Αποδοχή ποσού για ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου -Τροποποίηση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2013

16.Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

17.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών

18.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2013(άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) (Πρακτικό κλήρωσης αριθ. 1918/2013)

19.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2013(άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) (Πρακτικό κλήρωσης αριθ. 1920/2013)

20.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2013(άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) (Πρακτικό κλήρωσης αριθ. 1923/2013)

21.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2013(άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) (Πρακτικό κλήρωσης αριθ. 1926/2013)

22. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους -δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του της Επιτροπής Βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων για το έτος 2013 (Π.Δ. 28/80)

23. Περί Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας

24.Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό κλπ μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων έτους 2013

25.Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής Ν.3463/2006 άρθρο 186 παρ. 5 < Εκποίηση ακινήτων έτους 2013>

26.Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών -δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωτών τους της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών έως 2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

27.Λήψη απόφασης για τον ορισμό μέλους -δημοτικού συμβούλου και του αναπληρωτή του της Επιτροπής Βεβαίωσης καλής Εκτέλεσης Εργασιών & Υπηρεσιών άνω των 2.934,70€ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80

28.Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Καψόχωρα του Δήμου Αλεξάνδρειας

29.Έκφραση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λιανοβεργίου, έκτασης 35 στρεμμάτων στη θέση < Φοίνικος>

30.Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

31.Σήμανση και εμβολιασμός αδέσποτων ζώων συντροφιάς -Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

32.Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή των πιστώσεων που υλοποιούνται μέσω της Τράπεζας Ελλάδος

33.Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση δύο (2) αιθουσών του δημοτικού καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Νεοχωρίου Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας

34.Λήψη απόφασης για την έκφραση γνώμης για παραχώρηση ή μη του Δημοτικού Σταδίου Παλαιοχωρίου στον <ΓΑΣ Αλεξάνδρειας (Τμήμα στίβου)>

35.Χορήγηση 15 παροχών για το έργο < Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο Δ.Δ. Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας του Ν. Ημαθίας>

36.Αύξηση ισχύος στο δίκτυο ΦΟΠ Παλαιού Σκυλιτσίου

37.Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας για το έργο < Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας> Κωδικός ΟΠΣ:304445

38.Λήψη απόφασης για τη Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης< Τοπογραφική αποτύπωση Δ.Δ. Μελίκης> Α.Μ. 21/2010 ΤΥΔΚ πρώην Δήμου Μελίκης

39.Λήψη απόφασης για τη Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης< Σύνταξη μελέτης ανάπλασης στο Δ.Δ. Κυψέλης> Α.Μ. 223/2009 ΤΥΔΚ πρώην Δήμου Μελίκης

40.Λήψη απόφασης για τη Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης< Σύνταξη μελέτης ανάπλασης στο Δ.Δ. Νεοκάστρου> Α.Μ. 224/2009 ΤΥΔΚ πρώην Δήμου Μελίκης

41.Λήψη απόφασης για τη Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης < Σύνταξη μελέτης ανάπλασης στο Δ.Δ. Αγκαθιάς > Α.Μ. 225/2009 ΤΥΔΚ πρώην Δήμου Μελίκης

42.Λήψη απόφασης για τη Διάλυση ή μη της σύμβασης της μελέτης < Σύνταξη μελέτης ανάπλασης στο Δ.Δ. Μελίκης > Α.Μ. 226/2009 ΤΥΔΚ πρώην Δήμου Μελίκης

43.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου< Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος> Α.Μ. 24/2012

44.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου< Κατασκευή WC στο γήπεδο Τ.Κ. Αγκαθιάς> Α.Μ. 70/2011

45. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου< Ασφαλτοστρώσεις και πεζοδρομήσεις πόλεως Αλεξάνδρειας> Α.Μ. 221/2007 ΤΥΔΚ

46.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου<Κατασκευή Σωληνωτού Αγωγού στον οικισμό Καψόχωρας Δήμου Αλεξάνδρειας> Α.Μ. 49/2011

47.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου< Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου> Α.Μ. 112/2010 πρώην ΤΥΔΚ

48.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου< Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης και κατασκευή υδατόπυργου στον οικισμό Παλαιόχωρας Δήμου Πλατέος, Εξοπλισμός γεώτρησης και μεταφορά νερού στον εν λόγω υδατόπυργο> Α.Μ. ΤΥΔΚ 318/2009 πρώην Δήμου Πλατέος

49.Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου < Επικάλυψη Κεντρικής Αποστραγγιστικής Τάφρου Ανατολικής Εξόδου Κορυφής> του Δήμου Αλεξάνδρειας Α.Μ. 47/2011

50.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου < Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Δημοτικών Οδών Τ.Δ. Πλατάνου> Α.Μ. 245/2010 ΤΥΔΚ

Αγροτικά Νέα Κάτι ξυπνάει στην αγροτική οικονομία
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014
Κάτι ξυπνάει στην αγροτική οικονομία Του Ανδρέα Ζαμπούκα/ Στο θεσσαλικό κάμπο κάτι διαφορετικό άρχισε να κινείται. Από παντού εμφανίζονται άνθρωποι με ιδέες! Μπορεί ακόμα να μην αποτυπώνεται ως ένδειξη στις προοπτικές της αγροτικής οικονομίας  αλλά τουλάχιστον, η συχνότητα εμφάνισης εντείνεται και αυξάνει. Αν σκεφτεί κανείς ότι...
Περισσότερα...
Οικονομία Ποιοί κλάδοι της οικονομίας άντεξαν στην κρίση
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014
Ποιοί κλάδοι της οικονομίας άντεξαν στην κρίση ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ICAP/ Μόλις δύο στους δέκα κλάδους της ελληνικής οικονομίας «σώθηκαν» από την πενταετή ύφεση αφού σημείωσαν αύξηση των οικονομικών τους μεγεθών. Αυτό προκύπτει από έρευνα της ICAP που φέρνει στο «φως» τους τομείς που διασώθηκαν αλλά και αυτούς που έχασαν έως το 35% της συνολικής τους...
Περισσότερα...
Ελλάδα Που να πιάσουν και οι καλές ζέστες: Θεσσαλονικιά έκανε γυμνή μπάνιο σε συντριβάνι [εικόνες]
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014
 Που να πιάσουν και οι καλές ζέστες: Θεσσαλονικιά έκανε γυμνή μπάνιο σε συντριβάνι [εικόνες] Δεν άντεξε την ζέστη μία νεαρή ξανθιά στην Θεσσαλονίκη και έτσι αποφάσισε να βγάλει τα ρούχα της στη μέση της πλατείας και να κάνει μπάνιο στο συντριβάνι. Η νεαρή εμφανίστηκε ξαφνικά στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης και άρχισε να γδύνεται στην μέση του δρόμου και έμεινε με τα απολύτως απαραίτητα....
Περισσότερα...
Ρουμλούκι/Ημαθία Νοσοκομείο Νάουσας: Χαλασμένος ο αξονικός τομογράφος
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014
 Νοσοκομείο Νάουσας: Χαλασμένος ο αξονικός τομογράφος Διαβάζουμε από τα ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑΠάνω από ένα μήνα παραμένει εκτός λειτουργίας ο αξονικός τομογράφος του Νοσοκομείου  της Νάουσας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ζωή των ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτό. Τρανότερο παράδειγμα από την τραυματία πρόσφατου τροχαίου στην περιοχή, η οποία σώθηκε...
Περισσότερα...
Οικονομία Ενοίκιο αντί δόσης για τα κόκκινα στεγαστικά
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014
Ενοίκιο αντί δόσης για τα κόκκινα στεγαστικά Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» η κυβέρνηση σχεδιάζει λύση, για την διασφάλιση για τους δανειολήπτες στεγαστικών που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους στις τράπεζες, ώστε, τουλάχιστον για ένα διάστημα, να μπορούν να μην βρεθούν στο δρόμο.
Περισσότερα...
Κόσμος Το σουτιέν που σταματάει τους βιασμούς
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014
Το σουτιέν που σταματάει τους βιασμούς Ινδια Σπουδαστές εφαρμοσμένης Μηχανικής στο Νέο Δελχί κατασκεύασαν ένα σουτιέν που θα προκαλεί σοκ σε "δυνητικούς" βιαστές και λειτουργεί ως GPS. Η Ινδία είναι η χώρα στην οποία δυστυχώς διαπράττονται μεγάλος αριθμός βιασμών. Τα τελευταία στατιστικά δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, ενώ ο ...
Περισσότερα...
Ρουμλούκι/Ημαθία Κατέστρεψαν όχημα υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου της Χρυσής Αυγής στη Βέροια
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014
Κατέστρεψαν όχημα υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου της Χρυσής Αυγής στη Βέροια ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σήμερα τα ξημερώματα, τα τάγματα εφόδου γνωστών παρακρατικών στοιχείων, εκτονώνοντας για άλλη μια φορά το ψευδο-επαναστατικό μένος και την οργή τους, ξέσπασαν πάνω στο σταθμευμένο όχημα υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου με την Ελληνική Αυγή για την Ημαθία, πυρπολώντας και...
Περισσότερα...
Κοινωνία Αυτός είναι ο δάσκαλος-παιδεραστής από τις Σέρρες που ασελγούσε σε μαθητές του [εικόνα]
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014
 Αυτός είναι ο δάσκαλος-παιδεραστής από τις Σέρρες που ασελγούσε σε μαθητές του [εικόνα] Δόθηκε στην δημοσιότητα κατόπιν εντολής της εισαγγελίας Πρωτοδικών η φωτογραφία και τα στοιχεία του 47χρονου δασκάλου από τις Σέρρες που συνελήφθη για ασέλγεια εις βάρος ανηλίκων. Ανατριχίλα προκάλεσε η δημοσιοποίηση της υπόθεσης του 47χρονου δασκάλου που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε επτά...
Περισσότερα...
Πολιτισμός ΣΙΝΕΜΑ 2014: 11 φιλμ που θα ξαναδούμε
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014
ΣΙΝΕΜΑ 2014: 11 φιλμ που θα ξαναδούμε Δικός της/ Αν ρωτήσει κάποιος τους θεατές τον λόγο για τον οποίο τους άρεσε μια κινηματογραφική ταινία, οι 8 στους 10 θα απαντήσουν: «Γιατί με διασκέδασε, με έκανε να περάσω καλά, να ξεχάσω τα προβλήματά μου για λίγο». Ακόμη και σε εποχές πριν από τη σημερινή της ύφεσης και της οικονομικής ...
Περισσότερα...
01advertise here2 2mavropoulos art gold 3stefoulis2013 4BANA DHMHTRIADH 5toscana pizza1 6theodoridis cars 7ethniki asfalistiki
Playback Play Stop
Διαφημίσεις