banner neos odhgos roumlouki1

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexy Polling: there is nothing to show!

Administrator

 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενεργοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης «Αντώνης Τρίτσης», ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, υπέγραψε σήμερα μία νέα Πρόσκληση, συνολικού ύψους 130 εκατ. ευρώ, που αφορά στις έξυπνες πόλεις.

Με την Πρόσκληση καλούνται οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόσκληση ΑΤ08

Στην Πρόσκληση ΑΤ08, με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων για:

 • Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια
 • Κινητικότητα
 • Υγεία – Πρόνοια
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 • Εκπαίδευση
 • Πολιτισμό – Τουρισμό
 • Διαχείριση στερεών αποβλήτων – Κυκλική Οικονομία
 • Ενέργεια
 • Επιχειρηματικότητα
 • Αγροτικά

Στο πλαίσιο αυτό, και υπό τις εντεινόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και της πανδημίας του κορωνοϊού, οι ευφυείς τεχνολογίες και δράσεις μπορούν να προσφέρουν πολυπληθή εργαλεία για την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη διευκόλυνση της επαφής αυτών με τις υπηρεσίες, αλλά και τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.

Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των Δήμων και Περιφερειών της χώρας.

Παράλληλα, προωθείται η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη των δημοτών χωρίς διακρίσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχική Δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση στη λήψη των αποφάσεων.

 

Από σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 στις 13:00 αρχίζουν οι αιτήσεις εργοδοτών για το νέο ειδικό πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών του ΟΑΕΔ. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού. Το πρόγραμμα διαρκεί επτά μήνες και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θα καταβάλει σε 3.000 ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

 • Εργοδότες με προσωπικό έως 3 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 1
 • Εργοδότες με προσωπικό έως 4-9 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 2
 • Εργοδότες με προσωπικό έως 10-19 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 3
 • Εργοδότες με προσωπικό έως 20-30 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 5
 • Εργοδότες με προσωπικό έως 31-50 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 8
 • Εργοδότες με προσωπικό άνω των 50 ατόμων – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου, πριν από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του ΟΑΕΔ.

 

Από 19/10/2020 τίθενται σε παραγωγική λειτουργία -σύμφωνα με εφαρμοστική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ-  νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, για Μη Μισθωτούς Ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες. Συγκεκριμένα αυτές είναι :

1.       Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης, στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής δραστηριότητας.

2.       Μεταβολή δραστηριότητας, στις περιπτώσεις επέκτασης ή διακοπής Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

3.       Λήξη ασφάλισης, στις περιπτώσεις διακοπής ατομικής δραστηριότητας.

Η υπαγωγή στην ασφάλιση, η μεταβολή επαγγελματικής δραστηριότητας και η διακοπή της ασφάλισης αποτελούν καθοριστικές επιχειρησιακές λειτουργίες, συνδεδεμένες άμεσα με την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση και εισφοροδότηση.

Στη ροή εκτέλεσής τους εμπλέκονται η διαφορετικότητα ασφαλιστικών διατάξεων πρώην  Φορέων, ο προσδιορισμός της ασφαλιστέας ιδιότητας, η ένταξη στο Μητρώο Ασφαλισμένων, ο τόπος άσκησης της δραστηριότητας, η νομική μορφή του ασκούντος τη δραστηριότητα, ο οικονομικός έλεγχος, η εισφοροδοτική αντιμετώπιση.

Σε κάθε περίπτωση συνδέονται με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τη συμμετοχή τους σε ευρύτερες συναλλακτικές δραστηριότητες και, βεβαίως τη χορήγηση παροχών, υγείας και συνταξιοδοτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η απλοποίηση των ροών εργασίας μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα ολοκληρώνουν, με πλήρη και έγκυρο τρόπο, τον μέχρι σήμερα, φυσικό κύκλο εργασιών, αποτελεί κομβικό εγχείρημα.

Οι νέες υπηρεσίες παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης/δήλωσης απογραφής, μεταβολής δραστηριότητας ή λήξης της ασφάλισης εξασφαλίζοντας αυτοματοποιημένα:

- ορθή ασφαλιστική και εισφοροδοτική κατάταξη, μέσω πλαισίου στοχευμένων ερωτήσεων

- χορήγηση των προβλεπομένων βεβαιώσεων

- διαλειτουργία με την ΑΑΔΕ για τη διαπίστωση της/των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που εκκινούν, μεταβάλλονται ή διακόπτονται

- ένταξη στο Μητρώο Ασφαλισμένων και έναρξη ασφάλισης

- έναρξη εισφοροδότησης στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία

- χορήγηση των Διοικητικών Πράξεων που συνοδεύουν την έναρξη και διακοπή ασφάλισης.

         Σας κάνουμε γνωστό ότι το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας << Η ΕΝΟΤΗΤΑ >>, που προήλθε από τις εκλογές στις 14/10/2020 και συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 15/10/2020, έχει ως εξής:

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ
3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4 ΤΑΜΙΑΣ ΛΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5 ΜΕΛΟΣ ΚΑΜΠΑΤΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
6 ΜΕΛΟΣ ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Επίσης ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Ε.Σ. Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, είναι οι εξής:

 1. 1)ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 2. 2)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. 3)ΚΑΜΠΑΤΖΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 4. 4)ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ
 5. 5)ΤΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Παρασκευή, 16 Οκτώβριος 2020 09:16

Αραρίσκοντας*: Ένας ξεχασμένος σταθμός

 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν πριν από την ανάπτυξη και την εξάπλωση των αυτοκινητοδρόμων το μεγαλύτερο τεχνικό έργο στην Ελλάδα, απλωμένο σχεδόν σε όλη τη χώρα, πλην των νησιών και μέρους της Δυτικής Ελλάδας. Από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα ο σιδηρόδρομος ήταν και το κύριο και πιο ταχύ μέσο μετακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων ακόμη και κοπαδιών και οι δεκάδες, ποικίλες εγκαταστάσεις του, σκορπισμένες στο ελληνικό τοπίο, του έδιναν μια εικόνα προόδου και εκσυγχρονισμού που κράτησε σχεδόν έναν αιώνα.

Ο σιδηρόδρομος, άνοιξε τους ορίζοντες της ελληνικής επαρχίας και ειδικά σε περιοχές με δύσκολο γεωφυσικό ανάγλυφο, όπως η Πελοπόννησος ή η Κεντρική Στερεά Ελλάδα και έτσι έδωσε τη δυνατότητα αγαθά και προϊόντα να μεταφέρονται παντού πολλαπλασιάζοντας την αξία τους και φυσικά σε ανθρώπους να ταξιδεύουν συχνότερα, γρήγορα και άνετα.

Για την εξυπηρέτηση ανθρώπων και εμπορευμάτων, δημιουργήθηκαν σε κάθε σταθμό ωραίες εγκαταστάσεις που εντυπωσιάζουν μέχρι σήμερα για την προσοχή που έδωσαν σε αυτές οι μηχανικοί και μάστορες. Κάποια κτίρια  δε θεωρούνται μοναδικά ως προς την αρχιτεκτονική τους και ορισμένα έχουν γίνει τοπόσημα για την περιοχή που βρίσκονται. Κάποια απ’ αυτά συντηρούνται ενώ τα περισσότερα έχουν εγκαταλειφθεί, ρημάζουν αι καθώς δεν υπάρχει στο ορίζοντα περίπτωση να αξιοποιηθούν σύντομα θα γίνουν ερείπια.

Τώρα ιδιοκτήτης αυτών των εγκαταστάσεων μπορεί να μην είναι ο ΟΣΕ, αλλά οι Ιταλοί που αγόρασαν ένα κομμάτι του αλλά τούτο πολύ λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο που ταξιδεύει. Παρά δε τις φιλότιμες προσπάθειες που δίνονται για τον εκσυγχρονισμό του οι επιβάτες λιγοστεύουν, είτε γιατί δεν αφήνουν το τιμόνι του αυτοκινήτου, είτε γιατί δεν τους βολεύει. Η ΤΡΕΝΟΣΕ πάλι που ασχολείται εδώ και χρόνια με τον εκσυγχρονισμό των γραμμών και των εγκαταστάσεων, κανένα δεν δείχνει ενδιαφέρον γι’ αυτά τα κτίρια που έχουν δέσει με το ελληνικό τοπίο αλλά επιπροσθέτως, ότι καινούργιο δημιουργεί, μοιάζει ξένο και ψυχρό.

Έτσι βλέπουμε σε όλο το δίκτυο όμορφα κτίρια να είναι όλα ρημαγμένα. Όσα βρίσκονται σε απόμερους σταθμούς, οι οποίοι εννοείται ότι δεν λειτουργούν αλλά δείχνουν πως κάποτε είχε ζωή κάποιος τόπος, έχουν γίνει μαντριά ή αποθήκες ενώ όσα βρίσκονται μέσα σε οικισμούς λειτουργούν ως πρόχειρα αποχωρητήρια. Φυσικά σε όλες τις περιπτώσεις, οι γνωστοί επιτήδειοι που ασχολούνται με την εμπορία των μεταχειρισμένων υλικών και ιδιαίτερα των μετάλλων έχουν περάσει από εκεί και έχουν ξηλώσει οτιδήποτε μπορεί να αποκολληθεί χωρίς να νοιάζονται για το αν η ενέργειά τους προκαλεί βλάβες στο κτίριο. Ούτε καν ενδιαφέρονται τι θα αφήσουν πίσω τους ενώ δεν βρίσκεται και κανένας να τους αποτρέψει ή να τους καταγγείλει ενδεχομένως σε κάποια Αρχή ώστε να περιληφθεί της κατάστασης που επικρατεί με αυτά και να επιβάλλει και ποινές στους παραβάτες που ρημάζουν την δημόσια περιουσία που σαφώς και αποτελούν αυτές οι εγκαταστάσεις.     

Είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και εγκαταστάσεις, είτε πρόκειται για σπίτια, είτε για δημόσια. Ειδικά στα δημόσια, αυτά δηλαδή που ανήκουν σε όλους και είναι περιουσία του Κράτους, κανένας δεν νοιάζεται για την τύχη τους. Σίγουρα προβλέπεται η προσοχή σε αυτά από τις Αρχές, αλλά σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν παρέμβει και πιο λίγες είναι αυτές που φάνηκε κάποιο αποτέλεσμα. Οι λόγοι είναι πολλοί αλλά ο κυριότερος είναι η ασέβεια που δείχνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη δημόσια λεγόμενη περιουσία και η αδιαφορία όλων μας γι’ αυτή.

***

Μικρογραφία της εγκατάλειψης του σιδηροδρομικού δικτύου στην τύχη του και της κατάστασης που επικρατεί στις εγκαταστάσεις του σε όλη τη χώρα, είναι ο μικρός σταθμός της Ξεχασμένης, ένα χωριό της Ημαθίας, κοντά στην Αλεξάνδρεια. Η εικόνα που αντικρίζει όποιος περνάει από εκεί με το τραίνο τον  αποθαρρύνει να ζητήσει να κατεβεί, ειδικά τη νύχτα γιατί τον πιάνει ο φόβος.  Σε αυτό βοηθάει και η ταμπέλα «Ξεχασμένη» που ενισχύει τις εντυπώσεις της εγκατάλειψης, οι οποίες ούτε στιχουργούς μπορούν να εμπνεύσουν, ούτε και λογοτέχνες που με τους σταθμούς έχουν πλέξει πολλά σχετικά έργα .

Η κατάντια ενός τέτοιου σταθμού, ο οποίος παρά την μελαγχολία που προκαλεί σε όποιον τον επισκεφτεί σήμερα, προκαλεί εντούτοις και ωραίες αναμνήσεις από όχι και πολύ μακρινές εποχές που η Ξεχασμένη ζούσε καλύτερες στιγμές καθώς ήταν πολύ γνωστή για τις αποδόσεις της εύφορης γη της και της ευμάρειας των κατοίκων της. Ήταν και η εποχή, όπως μαρτυρούν τα λείψανα του σταθμού που κι αυτός γνώρισε δόξες και κόσμο πολύ να ανεβαίνει και να κατεβαίνει από το τραίνο. Παρατημένος τώρα, ρημαγμένος και βανδαλισμένος σε όλους τους χώρους του, γεμάτος σκουπίδια και ακαθαρσίες περιμένει τη στιγμή που θα πέσει και γίνει ένα σωρός ερειπίων για τον οποίον κατόπιν, ελάχιστοι θα θυμούνται τι ήταν εκεί δίπλα στις γραμμές του τραίνου… 

 

*Αραρίσκω = Συνάπτω, συνδέω, προσαρμόζω


Ο Ηλίας Γ. Προβόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μεγάλη Κάψη της Δυτικής Φθιώτιδας. Έγινε δημοσιογράφος και εργάστηκε επί πολλά χρόνια και αποκλειστικά στις εφημερίδες, κυρίως στην «Ελευθεροτυπία» από τις στήλες της οποίας οργάνωσε και προέβαλλε μια ειδική αρθρογραφία με τον τίτλο «Μικρές Πατρίδες» για την ελληνική περιφέρεια και τους ανθρώπους της καθώς και για την Αθήνα, τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζει να γράφει και να δημοσιεύει φωτογραφίες με την ίδια θεματογραφία στο actimon.blogspot.com ενώ εκδίδει και βιβλία που έχουν σχέση με την τοπική ιστορία.

 

nextdeal.gr

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο επικεντρώθηκε στη δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών.

Μέσα σε αυτό το διάστημα συγκεντρώθηκε αρκετά μεγάλη ποσότητα ώστε να πραγματοποιηθεί η διανομή και να καλύψει τις 48 (σαρανταοχτώ) εγγεγραμένες οικογένειες του προγράμματος.

Συγκεκριμένα τα 115 παιδιά αυτών είχαν τη χαρά να παραλάβουν τετράδια, μολύβια, γόμες, σχολικές τσάντες, μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόρους, παιδικά βιβλία και να αντικρίσουν με αξιοπρέπεια τη νέα σχολική χρονιά.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Δριστάς Στέφανος και τα Στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, θέλουν να ευχαριστήσουν τους χορηγούς, επιχειρήσεις, φορείς και δημότες, οι οποίοι με τη συνδρομή τους στη δομή συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης αυτής και γενικότερα στην προσπάθεια της δομής να ανταποκριθεί στις ανάγκες των παιδιών, που ανήκουν στις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες, τονίζοντας ότι η Δημοτική αρχή είναι πάντα κοντά στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και θα τις στηρίζει.

 

Αίτημα προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα στον κ. Λευτέρη Αυγενάκη, Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει σταλεί από το Δήμαρχο, μετά τη ψήφιση του άρθρου 66, του νόμου 4735/12-10-2020, που αφορά “Ρυθμίσεις για τα αθλητικά σωματεία”, με το οποίο αιτείται την επιχορήγηση όλων των αθλητικών σωματείων του Δήμου Αλεξάνδρειας που κατέχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό 29 μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.

Ο δήμαρχος μετά τη σύνταξη και αποστολή του αιτήματος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
“Αξιοποιούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο και κάνουμε πράξη τη δέσμευση μας, για τη στήριξη των αθλητικών σωματείων, τα οποία έχουν πολύπλευρη και σημαντική προσφορά στη κοινωνία μας”.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

 

Σε ευχαριστήρια του προς τους βουλευτές Ημαθίας Απ. Βεσυρόπουλο και Τ. Μπαρτζώκα ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης αναφέρει τα ακόλουθα:

“Ευχαριστώ δημόσια τον Υφυπουργό Οικονομικών και Βουλευτή της περιοχής μας κ. Αποστόλη Βεσυρόπουλο, για τη καθοριστική του συμβολή στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοοδωρικάκο με σκοπό την εξασφάλιση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 365.000,00 ευρώ, για την αγορά καινούργιου απορριμματοφόρου και μηχανημάτων έργου.

Η άριστη συνεργασία μας, επιβεβαιώνεται καθημερινά με τη διεκπεραίωση όλων των τοπικών υποθέσεων του Δήμου μας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον.”


“Έχει παραληφθεί από τα δημοτικά σχολεία του Δήμου μας, νέος σχολικός εξοπλισμός μέσω της ΚΤΥΠ Α.Ε., μετά από ενέργειές μας, όπως και του βουλευτή Ημαθίας, κου Αναστάσιου Μπαρτζώκα, τον οποίο και οφείλω να ευχαριστήσω δημόσια για αυτή τη συμβολή του.

Ενωμένοι και αλληλέγγυοι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά για το καλό του τόπου και των δημοτών μας.”

 

Από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Αλεξάνδρειας.

Τα μαθήματα διεξάγονται καθημερινά κατά τις απογευματινές ώρες, σε αίθουσες του πρώτου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας και ειδικά για αυτή την σχολική χρόνια θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα που απαιτούνται (διαδικτυακή διδασκαλία, ολιγομελή τμήματα, χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων). Τα μαθήματα αφορούν αποκλειστικά μαθητές Λυκείου (Γενικού και Επαγγελματικού) και υλοποιούνται από εθελοντές καθηγητές, οι οποίοι για έκτη συνεχή χρονιά συνεχίζουν να υποστηρίζουν την πρωτοβουλία του Δήμου μας αλλά και νέους, όπου για πρώτη φορά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Όσοι γονείς / κηδεμόνες επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, παρακαλούνται να προσέρχονται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, καθημερινά και ώρες 8:00- 15:00, στο Κέντρο Κοινότητας που εδρεύει στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, τηλ. επικοινωνίας 23330-53071.

Επίσης, καθημερινά γονείς και μαθητές μπορούν να ενημερώνονται για το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί, τις ώρες και τα μαθήματα που υλοποιούνται.

Εθελοντές καθηγητές μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Σημειώνεται πως είναι ιδιαίτερη η ανάγκη συνδρομής εθελοντών καθηγητών θετικών επιστημών (Φυσικών, Χημικών και Μαθηματικών) διότι παρατηρήθηκαν αυξημένες ανάγκες στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, ευχαριστεί θερμά για άλλη μια χρονιά τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Αλεξάνδρειας για την παραχώρηση των αιθουσών, και τους εθελοντές καθηγητές για την αξιέπαινη προσφορά τους. Τόνισε δε ότι: “Η Χρονιά αυτή είναι σίγουρα διαφορετική από τις προηγούμενες, αλλά οι ανάγκες για μάθηση και επιπλέον στήριξη των μαθητών δεν σταματούν ποτέ”.

Ο
Δήμαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

                  Σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 5:30μ.μ. το απόγευμα, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας και Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κ&Δ Μακεδονίας .

Λόγω των ειδικών συνθηκών (covid-19) και παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, δεν θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη Απολογιστική Γενική Συνέλευση των εκλογών, αλλά θα ξεκινήσει απευθείας η εκλογική διαδικασία από τις 5:30 μ.μ. έως 10:00μ.μ.

                

Θα ψηφίσουν τα Μέλη:

α) που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και για το έτος 2020.

β) και όσοι υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης παλαιότερων οφειλών, αφού έχουν

    εξοφλήσει τα δυο τελευταία έτη, 2019 και 2020.

Για την είσπραξη των συνδρομών και το διακανονισμό οφειλών, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας (Ν. Πλαστήρα 81- 2333025746) από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 13:00 ακόμη και την ημέρα των εκλογών.

                 Σύμφωνα με την εγκύκλιο των εκλογικών διαδικασιών στις Πρωτοβάθμιες Εμπορικές Οργανώσεις, τα Μέλη θα ψηφίζουν με την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο έγγραφο που δηλώνει την ταυτοπροσωπία του.

Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι προσερχόμενοι στις εκλογές θα πρέπει να φορούν μάσκα και να τηρούνται οι αποστάσεις.

                                                                                                                                     ΤΟ Δ.Σ.

Σελίδα 1 από 1283

odigos agoras banner white stand copy

 

 

 

Περισσότερες Ειδήσεις

Απόψεις

Αραρίσκοντας*: Ένας ξεχασμένος σταθμός

  Το σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν πρ&i...

Τρόπος να ζείς
Αθλητισμός
Απόψεις
Υγεία

Προσοχή: Αποσύρεται από την αγορά αντισηπτικό τζελ

  Την απαγόρευση διακίνησης και &delta...

Αθλητισμός

Μία ακόμα μεταγραφή για την ομάδα της Α.Ε. Αλεξάνδρειας

  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αν...

Αθλητισμός

Τον επιθετικό Γιώργο Λέκκα απέκτησε η Α.Ε. Αλεξάνδρειας

  Η Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ είναι στην &epsilo...

Υγεία

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σοκολάτα υγείας από την αγορά (φωτο)

  Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση ...

Αθλητισμός

Νέες συνεργασίες στην Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  Η Α.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ βρίσκεται &si...

Αθλητισμός

Α.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Έκτακτη γενική συνέλευση-εκλογές

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α....

Υγεία

Μόνο με συνταγή από σήμερα τα αντιβιοτικά

  Με απόφαση του υπουργείου Υ&gamma...

Υγεία
Claim betting bonus with GBETTING